ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 
Информационна агенция „Черно море“ е собственост на “ЧЕРНО МОРЕ ПРЕС” ЕООД, вписано в регистъра на търговските дружества при Варненския окръжен съд, по фирмено дело 003/1999 г., идент. № 1030114538, ИН по ЗДДС BG 103283584, със седалище и адрес на управление: гр. ВАРНА, кв. «Чайка» 98, с адрес за кореспондениция: гр. Варна, кв. «ЧАЙКА» 98, тв «Черно море», редакцията на в. «ЧЕРНО МОРЕ», телефони: 052/300-461, 052/303-306, вътр. 290, факс: 052/307-000 е-mail: media@chernomore.bg, интернет страница: www.chernomore.bg
 
Използвани термини:
 
„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;
 
„Субект на данни“  е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;
 
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 
„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Информационна агенция "Черно море”;
 
„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на Информационна агенция "Черно море”;
 
Информационна агенция "Черно море” обработва лични данни при използване на сайта http://www.chernomore.bg. Личните данни, които се обработват от Информационна агенция "Черно море”, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.
 
Правното основание, въз основа на което Информационна агенция "Черно море” обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Информационна агенция "Черно море”. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в сайтa http://www.chernomore.bg.  
 
Лични данни, които Вие предоставяте:
 
Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайта не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.
 
Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: потребителско име и  имейл адрес.
 
Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни. 
 
Как използваме социалните медии?
 
Използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.
 
Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашите сайтове. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.
 
Други услуги и функции, свързани със социални медии. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва Вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил.
 
Лични данни, които се събират автоматично:
 
Когато посещавате уеб страницата ни  http://www.chernomore.bg , нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично. 
 
Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:
 
Бисквитки (‘Cookie'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт. 
Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html .
 
Използваме следните типове "бисквитки":
 
(1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите  уебсайтове. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват уебсайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да Ви представляват особен интерес на наши и други уебсайтове.
 
(2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашите уеб сайтове възможно най-ефективни. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки.
 
(3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на нашите сайтове. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в нашите сайтове. Тези “бисквитки” са анонимни - не могат да Ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата  реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове.
 
(4) Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност.
 
Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да  събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на:  http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html  
 
Информационна агенция "Черно море” си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.
 
Цели на обработка на личните Ви данни:
 
Информационна агенция "Черно море” обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:
    • за регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашите сайтове и комуникация с Вас, включително, но не само при раздаване на награди в игри, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
    • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта http://www.chernomore.bg с цел подобряване на нашите продукти;
 
Разпознаване и събиране на IP адреса  позволява:
 
 - разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;
 
-  анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки;
 
-  да Ви покажем реклама или обява свързана с Вашата локация; 
 
Какво правим, за да защитим личните Ви данни:
 
Ние полагаме усилия, за да гарантираме сигурността на нашите потребители. Използваме защитна стена, за да попречим на трети лица да получат достъп до Вашите лични данни
Паролата, която предоставяте при регистрацията си в сайта http://www.chernomore.bg, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.
Запазването на  поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Информационна агенция "Черно море”, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени.
Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.
Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира  ефективното функциониране на сайта. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува  Вашият профил в chernomore.bg или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.
 
Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. 
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че  предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. 
 
Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:
 
Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:
1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго; 
2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от сайта www.imoti.net;
4. Ако прецените, че не желаете Информационна агенция "Черно море”, да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни; 
6. право на възражение пред Investor Media Group срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 
Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: protection@investor.bg, съдържащо най-малко следното:
1. потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане;
4. предпочитана форма за предоставяне на информацията; 
 
Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!
 
Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението. 
 
 
Полезна информация:
Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн, например чрез онлайн избора си или инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.
Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.
 
На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните  данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.
 
За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страниците от групата на Investor Media Group моля, посетете следните страници:
https://www.gemius.com/privacy-policy.html
https://adocean-global.com/en/company/privacy-policy/
http://www.google.bg/privacypolicy.html
 
Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва ,,бисквитки" за показването на реклами на сайтовете на Информационна агенция "Черно море”,. 
 
С помощта на ,,бисквитката" DART Google Ви показва реклами въз основа на посещенията както в сайтовете на Информационна агенция "Черно море”,, така и на други сайтове в интернет. 
 
Вие можете да откажете използването на ,,бисквитката" DART, като посетите страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. 
Повече информация: https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557 
 
Повече информация за  защита на лични данни, може да получите  на сайта на Комисия за защита на личните данни:
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115
 
Връзка с нас:
 
В случай че имате  въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: protection@investor.bg
 
Можете да се свържете с Информационна агенция "Черно море”, и писмено на следния адрес: (гр. Варна, кв. «ЧАЙКА» 98, тв «Черно море», редакцията на в. «ЧЕРНО МОРЕ»)