Тарифа за реклама по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за излъчване на cut-in преди рекламен блок по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за излъчване на видеоматериал под шапка ТВ ШОП в рекламен блок по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Тарифа за участие в ефирно предаване по ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Заявка за платен репортаж по ТВ "Черно море" (EXCEL файл)

 

Възлагателно писмо (DOC файл)

 

Изисквания към видео материалите, предавани за излъчване в ТВ "Черно море" (PDF файл)

 

Time zone Monday - Friday Weekend
Morning Time 07:00 - 10:00 35 лв. 07:00 - 10:00 35 лв.
Day Time 10:00 - 17:30 27 лв. 10:00 - 17:30 27 лв.
Prime Time 17:30 - 21:00 54 лв. 17:30 - 21:00 54 лв.
Late Fringe 21:00 - 24:00 40 лв. 21:00 - 24:00 40 лв.
Night Time 00:00 - 07:00 15 лв. 00:00 - 07:00 15 лв.

 

пояснения
■ Цената се отнася за рекламен спот 30 секунди; 
■ Рекламен спот с дължина, различна от 30 секунди, се изчислява по следната коефициентна скала:

 

Секунди 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60"
коефициент 40% 60% 75% 85% 90% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%

 

завишения
■ Първа и последна позиция в рекламен блок – 25% върху съответната цена на спота;
■ Първа или последна позиция в рекламен блок – 20% върху съответната цена на спота;
■ Избор на рекламен блок – 10% върху съответната цена на спота;
■ Рекламни спотове с две и повече търговски марки – 20 % върху съответната цена на спота за всяка допълнителна търговска марка;

 

платени репортажи – заснемане, монтаж и излъчване
снимки, монтаж и излъчване на рекламен репортаж
1 минута 450 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.
2 минути 600 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.
3 минути 750 лева 5 излъчвания В рекламния блок преди централните новини от 18:25, преди късните новини от 22:55 ч., в сутрешния блок от 8:26 ч., преди обедните новини в 11:55 ч., след ранните новини в 17:10 ч.

 

спонсорство и нестандартни (алтернативни) форми на реклама
■ Спонсорски заставки се позиционират преди и след дадено предаване;
Максимална дължина на спонсорска заставка - 7 секунди;
Спонсорство се закупува пакетно за минимум 4 седмици;
Всички актуални предложения за спонсорски пакети за рубрики и предавания можете да получите от отдел "Реклама".
■ Нестандартни (алтернативни) форми на реклама са приложими в цялата програма, стига това да е възможно и да не противоречи на ЗРТ;
Те се подготвят индивидуално спрямо заданието на клиента;
За повече информация можете да се обърнете директно към отдел „Реклама”.

 

обемни отстъпки
500 - 2000 лв. 2000 - 5000 лв. 5000 - 10 000 лв. над 10 000 лв.
5 % 7 % 10 % по договаряне

Специални отстъпки за директни клиенти за свързани медии:

2 медии - 10 % от сумата за втората медия

3 медии - 10 % от сумата за втората медия + 15 % от сумата за третата медия.

Забележка: Информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ (www. chernomore.bg) не може да бъде първа медия.

 

Медийна група ЧЕРНО МОРЕ предлага специални оферти за продажба на рекламно време във връзка с организация и подпомагане на собствени активности и събития.

Групата е в правото си да предложи част от рекламното си време и под формата на LAST MINUTE предложения.

Стойността при условия на медийни партньорства подлежи на договаряне.

 

Всички цени са в лева без ДДС

Тарифата е в сила от 09.11.2015 г.

 

За повече информация можете да се обърнете директно към отдел „Реклама”.