ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ /”Споразумение”/.

Общите Условия, описани в това Споразумение важат за всички потребители на chernomore.bg.

За да ползвате услугите, предоставени от сайта, трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия.

Споразумението има действие по отношение на уеб обекти, разположени на домейна chernomore.bg ("сайтът"), предоставен от Информационна агенция „Черно море“.

Споразумението урежда реда, условията на използването на услугите и материалите предлагани от сайта, наречени заедно "Услугата", които се предлагат, Информационна агенция „Черно море“.

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало използва Услугите, предоставени от сайта.

Използвайки Услугата Потребителите се съгласяват с условията на настоящото Споразумение, както при подписване на договор.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ със Споразумението, моля не използвайте Услугата. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА означава ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ с условията по настоящото Споразумение.

Информационна агенция „Черно море“ си запазва правото да променя настоящото Споразумение, като ще предоставя информация на Потребителите за това чрез публикуване на новата версия на настоящото Споразумение.

Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

1. Ограничения за използване:

1.1 „Услугата” е компютърна онлайн Услуга. Тя е достъпна за Потребителите чрез персонален компютър или друго устройство за достъп на ниво домейн chernomore.bg с помощта на комуникационна връзка. Част от Услугите могат да включват без ограничение данни, сведения, редакционното съдържание, връзки с други уеб сайтове и друго. Информационна агенция „Черно море“ може, по свое усмотрение, да прекрати или промени всеки аспект на Услугата, включително, но не само, ограничаване на времето на разположение, ограничаване на разпространение и/или обхвата на Услугата за някои платформи (т.е. компютърни видове и операционни системи) и ограничаване или прекратяване на правото всеки Потребител да използва всички или част от Услугата по всяко време и без предизвестие или отговорност.

Услугата е собственост и се управлява от Информационна агенция „Черно море“ и съдържа материали които са собственост на Информационна агенция „Черно море“ и и/или собственост на неговите доставчици и лицензодатели. Тези материали са защитени от законодателството (Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и други нормативни актове). Потребителите нямат право да променят, копират, възпроизвеждат, публикуват, качват, предават, показват публично, изготвят производни или сборни материали (изцяло или частично), разпространяват по никакъв начин всички или част от Услугата и/или всякакви материали от Услугата, включително, но не само код и софтуер. При спазване на настоящото споразумение, и само за период, разрешен от Информационна агенция „Черно море“ Потребителите могат да получават достъп и ползване на услуги, изтегляне на някои материали от сървър за лично ползване без право на отстраняване, преправяне, печатане, или по някакъв друг начин нарушаване Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/; Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и/или други права върху интелектуална собственост. Предоставяне на изброените права за лично ползване не водят до прехвърляне на лицензионното/авторското право върху материалите.

1.2 Забранена е всякакъв вид промяна на нито една част от служебния видео плейър, който се използва на сайта, както и промяна/повреда на използваната технология, всички цифрови механизъм за управление, устройства или други защити на съдържание или мярка за контрол на достъпа включени в служебния видео плейър.

2. Правила за регистрация и насоки:

2.1 При регистрирането на потребител за предоставяне на достъп до услугата, потребителят въвежда избрано от него потребителско име и парола. Сървърът може да откаже регистрация при следните причини:

- потребителското име (или електронен адрес) вече се използва от друг регистриран за услугата потребител;

- потребителското име (или електронен адрес) нарушава правата на интелектуалната собственост или други права на трети лица;

- съдържа нецензурни, вулгарни, дискриминационни, обидни за трети лица, клеветнически думи или изрази;

- друга причина по преценка на Информационна агенция „Черно море“.

При регистриране за достъп до услугата потребителите трябва да предоставят определена информация за себе си.

Всяка лична информация, предоставена от потребителите ще бъде защитена по реда на Закона за защита на личните данни.

След като Потребителят се регистрирате за услугата, на него се изпраща имейл за потвърждение, съдържащ връзка към услугата.

2.2 Потребителите трябва да си изберат парола, която им позволява да получат достъп до определени части от услугата. Паролата служи за идентификация на профила на потребителя. Потребителите незабавно уведомяват Информационна агенция „Черно море“ за непозволено използване на паролата им или акаунт. Потребителят предприема всички необходими действия за предотвратяване на нерегламентирано използване на паролата му от трети лица.

2.3 Правила за ползване на услугата:

2.3.1 условие за ползването на услугата:

Потребителят няма право да:

- ограничава или възпрепятства друг потребител от ползване на Услугата;

- публикува или предава незаконно, заплашително, обидно, клеветническо, неприлично, вулгарно, порнографско или друго съдържание от всякакъв вид, включително без ограничение, изображение или други материали с еротично съдържание;

- изпраща или публикува коментари, съдържащи обидна лексика, включително и сексуални намеци, сексуална прякори, расови обиди, пропаганда, клевета, грубо или умишлено обидни коментари, включително излишна употреба на скриптове, звукови вълни, превъртане (повторно извършване на същото съобщението отново и отново), или използването на вируси, ботове, роботи, червеи, шпионски софтуер, троянски коне или друг компютърен код, файл или програма, които са предназначени за увреждане, прекъсване, унищожаване или ограничаване на функционалността или функционирането или за контролиране използването на всякакви хардуер, софтуер и оборудване;

- изпраща или публикува информация, софтуер или други материали, с цел измама или непозволено увреждане или нарушаване правата на другите, включително материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот или правата за публичност; нарушават авторското право, търговска марка или други права на интелектуална собственост;

- оставя мнение и да предоставя информация, софтуер или друг материал, който съдържа вирус или други вредни компоненти;

- изпращa или публикува материали, които насърчават или предоставят инструкции за провеждане на незаконни дейности, по-специално хакерство;

- изразява мнение, предоставя информация с търговски цели или с цел реклама, възможности за инвестиции или всякакви други форми на популяризиране на стоки или услуги; изпраща на "спам", "верижни писма", "пирамидални схеми; склонява на други потребители да се присъединят или допринесат с пари на някоя онлайн услуга или организация;

- използва Услугата за събиране на лична информация за потребителите;

- опитва да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи, свързани с Услугата;

Потребителите нямат право да използват Услугата, включително и предоставената в нея информация, както и оборудване, мрежи и мрежови устройства (достъп до Интернет) за незаконни цели. Информационна агенция „Черно море“ по свое усмотрение решава, дали информацията, предоставена или получена нарушава разпоредбите на настоящото споразумение.

2.3.2 Мониторинг:

Информационна агенция „Черно море“ няма задължение да контролира използването на услугата от страна на Потребителите.

Потребителите се съгласяват, че Информационна агенция „Черно море“ с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата може да събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. По време на мониторинга, информацията може да се проверява, записва, копира и да се използва за разрешени цели в съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на Информационна агенция „Черно море“ не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство, както и за защита на правата на Информационна агенция „Черно море“, свързани с него предприятия, клонове, техните директори, служители, работници, когато това е свързано с изискванията на действащото законодателство; с цел спазване на настоящото споразумение или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Информационна агенция „Черно море“ си запазва правото по всяко време да откаже да публикува, да промени или премахне информация или материали, изцяло или частично, ако прецени, че те представляват нарушение на настоящото споразумение.

Всяко копиране или цитиране на съдържание от Услугата става само и единствено с добавяне на хиперлинк водещ към първоизточника.

2.3.3. Права върху материали:

С качването на файлове, въвеждане на данни, представяне на съдържание (включително и , коментари) или извършването на всяка друга форма на комуникация ("Съобщение") чрез услугата, Потребителят дава право на Информационна агенция „Черно море“, безвъзмездно, неотменимо, да прехвърля без ограничение, да използва, копира, преотстъпва, адаптира, редактира, модифицира, превежда, разпространява, предава, изпълнява публично, показва, възпроизвежда или създава производни произведения от всяко такова съобщение. За всяко съобщение Потребителите декларират и гарантират, че имат всички права, необходими им за преотстъпване на права в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби.

2.3.4 Съдържание:

Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за съдържанието на публикуваните на сайта съобщения, оставени мнения. Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за претърпяна загуби или пропуснати ползи, които са следствие от публикувани съобщения. Мненията, изразени в съобщенията отразяват единствено и само становищата на лицата, които са ги направили и не отразяват становището на Информационна агенция „Черно море“.

Информационна агенция „Черно море“ не упражнява контрол върху и не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването или злоупотребата от страна на всяко трето лице, на информацията, доброволно направена публично достояние чрез всяко съобщение.

Информационна агенция „Черно море“ има право да преглежда, редактира и съкращава публикувани съобщения, коментари.

Информационна агенция „Черно море“ има право да публикува и изпраща служебни съобщения или административни съобщения, свързани с използване на Услугата.

Потребителите се съгласяват да не възпроизвеждат, дублират, копират, продават, препродават или ползват с търговски цели, всяка част от услугата, ползване на услугата, или достъп до услугата.

Информационна агенция „Черно море“ предоставя връзки и указатели към интернет страници, поддържани от трети страни ("Сайтове на трети страни") и може да предостави материали на трети страна в рамките на Услугата. Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за наличие на вируси или други вредни компоненти на тези сайтове. Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за съдържанието на материалите, предоставени в рамките на Услугата или в сайтове на трети страни от гледна точка на тяхната коректност.

Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за вреди, произтекли от или по някакъв начин свързани със съдържанието на Услугата.

Потребителите се съгласяват да използват Услугата по начин, който да не допуска претенции на трети лица срещу Информационна агенция „Черно море“ и вреди, възникващи от или произтичащи от:

(а) всякакви материали, публикувани или по друг начин предоставени от Потребителите, които нарушават авторското право и/или други права на интелектуална собственост на трети лица; могат да бъдат квалифицирани като клевета,

(б) неспазване от Потребителите на условията на настоящото споразумение и

(г) искове, предявени от физически или юридически лица, различни от страните по това споразумение, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителите до използването на услуги, включително информацията, получена чрез услугата.

Информационна агенция „Черно море“ може по свое усмотрение, да прекрати използването на услугата, да премахне всяко съобщение на Потребителите, когато е в нарушение на настоящото споразумение или нормативни актове.

Потребителите, в качеството им на родители или настойници/попечители на малолетни и непълнолетни носят отговорност за: а) използване на услугата и достъпа на малолетните и непълнолетните до услугата б) поведение на непълнолетните и малолетните в онлайн средата; в) последствия от използването на услугата от малолетни и непълнолетни.

Лица под 16-години не могат да се регистрират за Услугата без изрично съгласие на техен родител/настоймик.

Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за съдържанието на публикуваната на сайта реклама или материал на трети страни.

Информационна агенция „Черно море“ не носи отговорност за продуктите или услугите, предлагани от рекламодателите. Всички отношения с рекламодателите, възникнали при използването на услугата е между Потребители и рекламодателите.

3. Разни:

Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е незаконосъобразна или неприложима, тя не засяга валидността и приложимостта на останалите условия на Споразумението. Настоящото споразумение и всички публикувани правилата за експлоатация, представляват цялото споразумение между страните по отношение на предмета на договора, и заменят всички предишни или едновременни комуникации и предложения, устни или писмени, между страните по отношение на този предмет. Отмяната на всички разпоредби или други права, предоставени по Споразумението е валидна, само ако условията са изложени в писмен документ, подписан от страната, която се отказва.

4. Приложим закон:

С изключение на случаите, изрично предвидени в следващия параграф, настоящото споразумение се тълкува в съответствие с нормативните актове на Република България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение и/или услуги, се решават по предвидения в нормативните актове ред.

5. Въпроси:

Ако имате въпроси или оплаквания по отношение на услуги, можете да се свържете с Информационна агенция "Черно море”, и писмено на следния адрес: (гр. Варна, кв. «ЧАЙКА» 98, тв «Черно море», редакцията на в. «ЧЕРНО МОРЕ»)

6. Регистрация:

Когато се извършва регистрация в chernomore.bg Потребителите е помолен да се съгласи с това споразумение, като щракне върху бутон с надпис "СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ”.

Потребителят следва да обърне внимание, че ако е на възраст под шеснадесет (16) години, родител или настойник/попечител трябва да прегледа и да се съгласи със съдържанието на това споразумение от името на непълнолетния/малолетния над 13 години Потребител, като кликне върху същия бутон.

Потребителите под тринадесет (13)-годишна възраст включително не могат да използват услугата.

 7. Във връзка с използването на услугите на сайта chernomore.bg ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.