Доходите ни нагоре през 2018-а, но разходите растат по-бързо
Харчим по-малко за жилище, но държавата прибира повече данъци
Публикувана: 16 Apr 2019 | 19:33

6013 лв. е годишният общ доход средно на лице от домакинство през 2018 г. Той нараства със 7.6% спрямо предходната година. За последните десет години (2009 - 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.6 пъти, по даннина НСИ, цитирани от dnes.bg.

 

Доходът от работна заплата е 3 336 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2009 г. е със 73.0%. Доходите от пенсии за последната година са 1 645 лева и нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 година.

 

Доходите от самостоятелна заетост през 2018 г. са 420 лв., или с 11.4% повече в сравнение с 2017 г., и нарастват с 59.1% спрямо 2009 година.

 

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 70 лв. и намалява спрямо 2017 г. с 45.7%, а в сравнение с 2009 г. - с 54.2%.

 

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2018 г. са 156 лева. Те намаляват с 16.6% спрямо 2017 г. и нарастват с 27.9% спрямо 2009 година.

 

През 2018 г. българските домакинства са изразходвали 5 772 лв. средно на лице, което е с 10.6% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти. 

 

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява с 1.4 процентни пункта през 2018 г. спрямо 2017 г., а в сравнение с 2009 г. - с 0.6 процентни пункта.

 

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12.8% от общия разход през 2018 г., което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г., а увеличението спрямо 2009 г. е с 5.9 процентни пункта.

 

През периода 2009 - 2018 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е около 11%.

Коментари ( 0 )