Годни за военна служба и на 40! МС одобри, на ход са депутатите
Военни, навършили години, служат още, ако не са пенсионери
Публикувана: 29 Jan 2020 | 17:57

Регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи, предвиждат промени на Закона за отбраната и въоръжените сили, одобрени от правителството днес, пише dnes.bg.

 

Целта им е намаляване и преодоляване на некомплекта на длъжностите за военнослужещи от въоръжените сили и създаване на по-добри условия за развитие на старшите офицери, заемащи академични длъжности.

 

Предлага се увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, а за длъжностите, за които се изисква хабилитация и не са упражнили правото си на пенсия - с пет години.

 

Предвижда се възможност за увеличаване на пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право на пенсия, които са нужни на въоръжените сили, по решение на министъра на отбраната, съответно след предложение по команден ред.

 

Въвежда се също мандат за престояване на длъжност за военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ („капитан I ранг“), които са заемали длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на предложената им равна или по-висока длъжност (в същото или по-високо длъжностно ниво) за срок една година.

 

Прецизира се и разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от Закона за военното разузнаване относно вида на правоотношението на директора на Служба "Военна информация", когато длъжността "директор на Службата" се заема от цивилен служител, съответно изрично се регламентира, че когато длъжността е определена за военнослужещ с висше военно звание, той е офицер от висшия команден състав на въоръжените сили.

Коментари ( 0 )