12.7% от младежите напуснали просветната система през 2018-а
Висшистите обаче се увеличават, сочи статистиката
Публикувана: 15 Mar 2019 | 21:19

Рано напусналите образование и обучение между 18-24 години са 12.7% през 2018 г. Нивото е без промяна в сравнение с 2017 година, по данни на НСИ.

 

Висшистите между 30-34 навършени години са 33.7%, като делът им е с 0.9 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

 

Делът на незаетите и неучастващи в образование и обучение между 15-29 г. е 18.1% (при 18.9% през 2017 година).

 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 291.4 хил., от които 552.5 хил. са мъже и 739.0 хил. са жени. Броят на обезкуражените лица е 81.4 хил.

 

През 2018 г. общият брой на заетите e 3 152.7 хил., или 52.4% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 685.3 хил. (53.5%) са мъже и 1 467.3 хил. (46.5%) са жени.

 

Безработните са 173.3 хил., от които 101.7 хил. са мъже и 71.6 хил. - жени. В сравнение с 2017 г. броят им намалява с 16.2%.

 

Коефициентът на безработица намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2017 г. и достига 5.2%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 0.7 процентни пункта, а този при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 5.7 и 4.7%.

 

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.3%. В сравнение с 2017 г. този коефициент намалява с 1.6 процентни пункта.

 

Продължително безработни (от една или повече години) са 101.6 хил., или 58.6% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1% - съответно 3.4% за мъжете и 2.6% за жените.

 

Dnes.bg

 

Четете още:  

 

 

Коментари ( 0 )