92% от нас не са общували с бежанец, отношението – вече по-умерено
Често не правим разлика между мигранти и бежанци
Публикувана: 23 Apr 2019 | 19:29

Поради липсата на интензивен бежански поток се наблюдава преход от крайно към по-умерено отношение към бежанците и намаляване на страховете през 2018 година в България. Това констатира ново проучване на Върховният Комисириат на ООН за бежанците.

 

Според експертите половината от населението на страната смята, че интеграцията на бежанците може да се осъществи успешно. Основните страхове са свързани с разликата в културните и религиозните традиции, както и подозрението, че бежанците могат да извършат терористични нападения в страната.

 

Резултатите от проучване показват и че по-голямата част от българското общество - цели 92%, никога не е общувало с бежанец. За сравнение, през 2013 г. те са били 81%.

 

Според доклада, българите възприемат всеки, който идва в страната извън ЕС, като нередовен мигрант.

 

Въпреки че на теория българите правят разлика между мигранти и бежанци, те смесват двете понятия, когато, коментират темата, посочва доклада.

 

Налице е и намаляване на хората, които считат, че търсещите закрила трябва да бъдат задържани по време на процеса на предоставяне на закрила.

 

Хората, които смятат, че България трябва да приеме бежанци от държави, които са във война като Сирия и Ирак, намаляват от 51% през 2017 г. до 43% през 2018 г. Широко се споделя и мнението, че повечето от кандидатие за статут на бежанец не са изложени на реална опасност от преследване или война в родината си. Въпреки това, намалява делът на хората, които смятат, че повечето от кандидатите за статут не са в реална опасност - от 53,5% през 2017 г. до 49,5% през 2018 г.

 

През последната година се е увеличил и броят на тези българи, които заявяват, че не се страхуват от бежанците. Въпреки че намаляват, основните страхове са свързани с опасенията, че бежанците могат да извършат престъпления, да разпространят своите религиозни и културни убеждения, да разпространят болести или да вземат работните места на българите.

 

Все повече намалява и делът на българите, които смятат, че държавната подкрепа за бежанците, ще доведе до намаляване на подкрепата за българските граждани. Все още обаче е широко разпространено мнението, че бежанците получават социални помощи, по-високи дори от средната месечна заплата.

 

Почти половината от респондентите в проучването смятат, че интеграцията може да се случи успешно. Огромен е броят на българите, които са убедени, че бежанците трябва да бъдат самостоятелни, трябва да приемат местния начин на живот и да имат професионални умения.

 

Има два признака, които поляризират общественото мнение по въпроса за интеграцията, коментират от ВКБООН. Това са религията и цвета на кожата.

 

45% от всички участници в проучването смятат, че бежанците трябва да бъдат християни, а 32% - че трябва да имат бяла кожа.

 

Проучването е поръчано от Представителството на Върховния комисариат на ООН за бжанците (ВКБООН) в България и е проведено през декемвро 2018 година.

 

Dnes.bg

 

Четете още:  

 

Коментари ( 0 )