С 3.9% са намалели разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във Варненско
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите и в промишления сектор
Публикувана: 12 Jan 2018 | 11:47

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 951.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 3.9%. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро-Североизток.

 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 270.8 млн. лв. и в промишления сектор - 232.4 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 52.9% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 127.7 млн. лв. и са с 1.2% по-малко в сравнение с 2015 година.

 

През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2015 година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за закупуване на земя с 6.6 пункта и на разходите за придобиване на транспортни средства с 1.8 пункта, като тези разходи формират съответно 14.2 и 15.6% от общия обем на инвестициите в ДМА. Същевременно намаляват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 5.9 пункта, както и извършените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 1.7%, които формират съответно 27.8 и 33.5% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.

 

Черно море

Коментари ( 0 )