2,3% ръст при търговията на дребно
Данните са на НСИ
Публикувана: 13 May 2018 | 8:20

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2018 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец, съобщи НСИ.

 

През март 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени4 данни, бележи ръст от 2.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

 

Месечни изменения

През март 2018 г. се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.3%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.5%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.2%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.7%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1%.

 

Годишни изменения

През март 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.9%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.6%. Спад е регистриран при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 9.8%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.0%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.4%.


 

 

Коментари ( 0 )