Разликата в заплатите на мъже и жени у нас намалявала
Броят на безработните дами се понижил с 21 хил.
Публикувана: 3 Jul 2019 | 15:20

Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за трета поредна година - от 15,4% през 2015 г. до 13,6% през 2017 г.

 

Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., който беше приет от правителството.

 

Средната разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%.

 

В доклада се посочва, че през 2018 г. средногодишният брой на безработните на възраст 15-64 навършени години е 170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600 са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени се е понижил с 21 000, пише Dnes.bg.

 

Докладът за равнопоставеността между половете отразява резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

 

Четете още:  

 

 

 

Коментари ( 0 )