130 сдружения във Варна могат да кандидатстват за общински пари за градинки пред блоковете
Право за това няма да имат еднолични собственици и юридически лица
Публикувана: 18 Apr 2019 | 14:40

130 сдружения на етажни собствености са регистрирани във Варна. Всички те могат да кандидатстват за общински пари за поддържане на градинките пред блоковете. Това стана ясно на заседание на правната комисия към Общинския съвет, която одобри наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“.  Документът е изготвен в резултат на непрекъснато постъпващите предложения от хора и фирми за благоустрояване от тяхна страна на зелени площи на територията на общината.

 

За общинските пари(до 5 000 лв.) няма да се допуска еднолично кандидатстване, както и от страна на юридически лица.

 

Сред целите на проекта е да се подобри състоянието на зелените площи в междублоковите пространства.

 

Също така да се предоставят условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост, както и да бъдат създадени условия за изграждане на кътове за отдих. Ще се насърчи и засаждането на дървета, храсти и многогодишни цветя в прилежащите територии около блоковете в жилищните квартали. Идеята е повишаване на качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност на варненци.

 

Предложените проекти трябва да включват възстановяване, ремонт и обновяване на озеленени общински площи. Финансирането се одобрява ежегодно от Общинския съвет.

 

Съгласно документа средствата ще се предоставят за покупка и доставка на заложените в проектите стоки и материали, след одобряване на проекта и сключване на договор. Общината няма да покрива разходи за подготовка на проектното предложение, управление на проекта и труда за изпълнение на дейностите.

 

Кандидатстващите ще могат да представят не повече от едно проектно предложение годишно пред районния кмет, който ще отговаря за цялостната дейност по изпълнение на наредбата.

 

Проектопредложенията ще се подават и регистрират не по-късно от 30 септември на календарната година.

 

Спечелилите проекти ще получават одобрените по проекта средства на два транша. 80% от парите ще се отпускат след подписване на договора, а останалите 20 на сто след отчитане на средствата.

 

Правната комисия препрати одобрената от нея проектонаредбата към комисията „Благоустройство и комунални дейности“ за окончателно решение.

 

СТАВРИ ТАРГОВ

 

Четете още:  

 

 

Коментари ( 0 )