Във Варненско средната работна заплата намалява
По размера й сме на пето място в страната, вече след Враца и Стара Загора
Публикувана: 21 Aug 2019 | 12:44


Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2019 г. е 1 177 лв., за май - 1 147 лв. и за юни - 1 145 лева.

 

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. - 1 156 лв., Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в София (столица) - 1 729 лв., София - 1 197 лв., Враца - 1 183 лв. и Стара Загора - 1 164 лева. Това сочат данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток.

 

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Добивна промишленост“ - с 31.3%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 11.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.0%.

 

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Добивна промишленост“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите  по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са:

-„Добивна промишленост“ - 1 940 лева.

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 1 907 лева;

- „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 695 лева;

 

Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности:

- „Операции с недвижими имоти“ - 879 лева;

- „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 881 лева;

- „Други дейности“ - 900 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.8%, а в частния сектор - с 8.1%, съобщават още от ТСБ - Североизток.

 

Черно море

 

 

Коментари ( 0 )