Пробация за търговци, продавали стоки ментета на Златните
Предлагали 270 броя чанти и портмонета, носещи знаци на 12 различни запазени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права
Публикувана: 16 Jul 2019 | 15:10

Двама курортни търговци бяха осъдени от Районен съд – Варна за търговия на дребно с чанти и портмонета от защитени марки.
 

Деянието е престъпление против интелектуалната собственост, наказуемо по чл.172б, ал.1 от Наказателния кодекс. 
 

Двамата подсъдими са съдружници и управители на търговско дружество, което стопанисвало обект в курорт „Златни пясъци“ за продажба на кожени изделия, облекла и обувки. На 17 август 2017 год., при извършена проверка в обекта им, се установява предлагане за продажба на над 270 броя чанти и портмонета, носещи знаци на 12 различни запазени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права. Според назначената експертиза, знаците, поставени върху намерените в обекта на подсъдимите стоки, са сходни със защитените такива, представляващи регистрирани търговски марки в Патентното ни ведомство и по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките. Деянието създава предпоставки за несправедливо облагодетелстване на търговеца от известността на оригиналните марки и може да предизвика объркване у потребителите от сходството във визията. 
 

Двамата подсъдими са неосъждани. На всеки от тях, по силата на постигнато в съдебна зала и одобрено от съда споразумение,  беше наложено наказание „пробация“. За срок от 6 месеца те следва да изпълняват две пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и да провеждат задължителни периодични срещи с пробационни служители. 
 

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага. 

Коментари ( 0 )