Енерго

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Спирането се налага поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването

Спирането се налага поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Вижте къде ще бъде спряно електрозахранването