Прогноза за времето

ТВ „Черно море“

Продължителността на деня ще бъде 9 ч. и 24 мин.

Температурите ще бъдат между 2 и 4 градуса

ТВ „Черно море“

Температурите ще бъдат между 2 и 8 градуса

ТВ „Черно море“

Максимални температури между 6 и 11 градуса

ТВ „Черно море“

Сутринта на отделни места ще има условия за мъгли или ниска слоеста облачност