С конвенция 2006 Вече има механизми за контрол на моряшкия труд
Защо от Моряшкия профсъюз настояват за нова декларация за прилагане на конвенцията, която урежда и въпросите за спазване на работното време и почивка на кораба
Публикувана: 29 Jul 2019 | 9:20

Иван Велков
 

До появата на Международната трудова конвенция от 2006 г. (МТК 2006) на Международната организация на труда – ILO, в нито една от предишните, свързани с моряшкия труд, не беше ясно указано как на практика ще става прилагането им. А проблемите с моряшкия труд не спират. Едва с МТК 2006 се получи, тя не само обедини всички стари конвенции, но и за първи път въведе механизъм как държавите да контролират спазването й от всички кораби, които посещават нейните пристанища, независимо от флага им. Затова сега е много важно да имаме ясна процедура за изпълнението на конвенцията и продължаваме да настояваме за това, заяви за в. „Черно море” Иван Велков, председател на Българския моряшки професионален  съюз (БМПС). 
 

Припомняме, че по повод на тревогата от

нерешения проблем с преумората
 

на вахтения състав на кораба, за която алармираха на тазгодишния форум на CESMA, председателят на БМПС посочи кардиналното решение точно в Морската трудова конвенция 2006 (виж „Търсят изход за преумората по време на вахта на кораба” във в. „Черно море“ от 22 юли т.г. ).
 

„Защо настояваме да бъде направено това с процедурата? - каза Иван Велков. - В конвенцията от 2006 г. най-важната глава се нарича „Изпълнение и въвеждане в сила”, която въвежда нови два документа (декларации). Едната, (DMLC - part I) е от страна на държавата и показва по какъв начин във вътрешното й законодателство се залага да бъдат изпълнявани нормите на конвенцията, тоест, как тя ще изпълнява задълженията си в това отношение. Втората декларация е от конкретната компания“, обясни той. Проблемът бил, че навремето, когато администрацията подготвяла декларацията (DMLC - part I) за прилагане на конвенцията,  се отнесли формално към съставянето на нейното съдържание.  Представлявала една страница текст, в който само се повтаряло онова, което го има в конвенцията. Без да се посочва къде точно във вътрешното ни законодателство е уредено прилагането на нейните изисквания. Председателят на Моряшкия профсъюз даде за пример как морякът сключва трудов договор, а не става ясно на основание на кой вътрешен нормативен акт се прави. На Кодекса на труда ли? Това в декларацията никъде не е упоменато. В нея записът дословно бил следният: “Seafarers’ employment agreements (Regulation 2.1)...”, тоест, прилага се правило 2.1 от конвенцията. И нищо друго.
 

Когато беше подготвян този важен документ, изпратихме писмо от името на нашия профсъюз с препоръка при написването му да се използва начинът, по който
 

германците прецизно са уредили въпроса
 

Тогава нямаше реакция, вече минаха години и се видя, че няма ефект, затова продължаваме да настояваме тази декларация да има конкретно съдържание, за да върши работа - допълни Иван Велков. От сегашния й вид направо излизало, че нямаме вътрешно законодателство, а че само спазваме изискванията на конвенцията, което, разбира се, не е вярно. Имаме Кодекс на труда, имаме и Кодекс на търговското корабоплаване, наредба за трудовите отношения , където е описано всичко за работното време, и т.н. Изискванията в тях отговарят на конвенцията, тоест, вътрешното ни законодателство изцяло е приведено към нея, подчерта председателят на Моряшкия профсъюз. Според него проблемът е в определени детайли.
 

Ето, оставал неясен въпросът за максималното работно време на моряците. В нашето трудово законодателство има две положения - максимална продължителност на работното време и минимална продължителност на почивката. След като ги има, не може да се каже, че те не важат на борда на кораба, продължи Иван Велков. Обаче какво става на практика? Максималната продължителност на работното време съгласно нашето законодателство е 12 часа за период от 24 часа, или 56 часа за седемдневен период, а минималната междудневна почивка е също 12 часа.  МТК 2006 дава право на избор. Може да се определи максималната продължителност или минималната почивка. За да се приеме норма, различна от общото вътрешно законодателство, е необходимо тя да се въведе в специален документ, в случая Кодекса за търговско корабоплаване (КТК). Законодателят реши да се възползва от нормата за минималната почивка, препоръчвана в МТК 2006, но остави открит въпроса за дневното максимално работно време и за седемдневен период. В КТК е прието, че минималната почивка е поне 10 часа за период от 24 часа. И оттук идва въпросът - останалото време работно ли е и законно ли е да се работи през него? Тъй като КТ урежда 12 часа максимална продължителност на работния ден и 56 часа максимално работно време за седемдневен период, превишаването на тези норми е незаконно. А това винаги се получава, тъй като на кораба, когато е на ход, на него винаги се работи повече от 8 часа на ден. Обаче кой да го контролира?! Получава се вакуум, който всеки корабособственик използва в зависимост от своята добросъвестност, така че може да го спазва, а може и да не го прави, каза още Иван Велков.
 

Сега как става проверката?
 

Значи отива корабът в някое пристанище по света, идва инспекторът и пита: „Какво е прието при вас?”, „Ами, 10 часа почивка.” Той гледа има ли ги тези часове, ако ги има, значи всичко е наред. От Инспекцията по труда проверяват дали се спазва наредбата за трудовите правоотношения на корабните екипажи, където пише колко трябва да е почивката. И на практика никой не гледа дали се спазва нормата от тези 56 часа седмично, която е записана в Кодекса на труда. На практика излиза, че КТ се нарушава на  всеки български кораб, който в момента е в експлоатация. Затова искаме в КТК да бъдат записани и двете норми за минимална почивка и за максимално работно време, подчерта председателят на Моряшкия профсъюз. Той е категоричен в настояването си за  осъвременяване на декларацията, която въведе конвенция 2006. Ако ще има нарушения на вътрешните норми, те трябва да бъдат записани в друг нормативен документ, отнасящ се специално за моряците. Защото КТ е общ и се отнася за всички работещи у нас. Ако има норми, които са различни, те трябва да бъдат записани в специални закони. Както е в Закона за МВР, Закона за държавния служител, по същия начин трябва да бъде и КТК за моряците. Да стане ясно максималното им работно време, колко ще бъде дневно, колко седмично и т.н. В този смисъл вече има промяна в КТК, но само  в частта за речното корабоплаване и нищо за моряците от морското търговско корабоплаване.
 

Морската трудова конвенция от 2006 г. определи минималните норми и всяка държава трябва да е записала как ги прилага чрез  декларация  (DMLC part I). Този документ стои на борда на кораба и когато той пристигне в някое пристанище и дойдат от портовия контрол, ще извършат проверката си спрямо записаното в него. От неговото съдържание до голяма степен зависи дали ще има задълбочен контрол върху реалното спазване на изискванията за работно време и почивка на екипажа. И ако има несъответствия в прилагането им, може да даде време за отстраняването им или да задържи кораба. Затова е много важно да имаме процедура по изпълнението и контрола за спазването на конвенцията. А тя е еднаква за всички кораби без значение, дали държавата на флага я е подписала, или не, заключи председателят на Моряшкия профсъюз.


Стефан ДенковМоряците очакват ясен регламент за работното време, записан в Кодекса за търговско корабоплаване.Морската трудова конвенция 2006 е задължително еднаква за всички кораби, независимо от флага, под който плават.

 

 

 

Коментари ( 0 )