Данъците върху доходите от чужбина вече се представят в годишната декларация
Досега дължимият окончателен данък за доходите от чужбина се внасяше на тримесечие
Публикувана: 7 Mar 2018 | 12:01

 

Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица вече се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

 

През тази година крайният срок за деклариране и внасяне на дължимия окончателен данък за доходи, придобити през 2017 година, е 30 април 2018 година, пише Investor.bg.

 

Досега дължимият окончателен данък за доходите от чужбина се внасяше текущо, до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на доходите и се декларираше с подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Отделно от това, получените през годината доходи се декларираха в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ) за годината на придобиването им.

 

С промени от началото на 2017 година доходите от чужбина и дължимият за тях окончателен данък вече се декларират само в годишната декларация. Данните се попълват отново в Приложение № 8 към декларацията.

 

Новият ред за деклариране и внасяне на окончателния данък, дължим от местни физически лица, се отнася за следните доходи, придобити от източници в чужбина:

 

- дивиденти;

 

- ликвидационни дялове;

 

- лихви по банкови сметки;

 

- доходи от доброволно осигуряване и застраховане (по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ);

 

- доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества (по глава деветнадесета, раздел ІІ от Закона за корпоративното подоходно облагане), които се облагат с окончателен данък.

Коментари ( 0 )