Икономисти, инженери, готвачи... Още ли ги търси бизнесът?
Тръгва ново проучване сред българските работодатели
Публикувана: 7 Aug 2018 | 8:19

Агенцията по заетостта организира ново проучване за потребностите на бизнеса от кадри. Първото пилотно допитване от началото на годината показа, че работодателите имат нужда от икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи. Тези кадри ще са нужни на компаниите в средносрочен план – през следващите 6 месеца и в дългосрочен план – след 3-5 години, показаха данните тогава.

 

В допитването от началото на годината се включиха на доброволен принцип 5012 различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и неправителствения сектор, припомниха от Агенцията по заетостта.


Сега от институцията съобщиха, че организират второ допитване. До 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да опишат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.

 

От Агенцията ще проведат целенасочено анкетиране сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.

 

Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила.

 

Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

 

Агенцията по заетостта очаква представителите на бизнеса да се включат активно в проучването, за да се събере полезна информация за трудовия пазар и насоки за развитието на работната сила.

 

Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката "Проучване за потребностите от работа сила".

Коментари ( 0 )