До 2500 лева глоба грози неотчелите се търговци на билки
20-и януари е срокът за предоставяне на данни за билкозаготвителните пунктове във Варненско
Публикувана: 9 Jan 2018 | 13:44

До 20 януари 2018 г. е срокът за представяне в РИОСВ – Варна на годишните отчети за събраните количества билки за 2017 г. от лицата осъществяващи билкозаготвителна дейност на територията на Варненска и Добричка област.

 

Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в билкозаготвителните пунктове и складови бази.

 

За неподадени данни се предвижда глоба до 1 000 лв. или имуществена санкция до 2 500 лв.

 

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на  количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

 

Черно море

Коментари ( 0 )