Рекордна численост на прелетни птици по Черноморието през март
Ниските температури и голямата снежна покривка е изтласкала на юг голям брой червеногуши гъски
Публикувана: 8 Mar 2018 | 16:54

Рекордна численост на червеногуши гъски беше наблюдавана у нас преди началото на пролетната миграция на вида. В първите дни на март два екипа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), извършващи наблюдения на гъските по Черноморското крайбрежие, успяха да преброят общо над 22 000 червеногуши гъски. Тази численост на червеногушите гъски се равнява на почти 35-50% от световната популация на вида и е необичайно висока за това време от годината. Основната причина са необичайните за март снеговалежи и студеният атмосферен фронт в целия западно- и северночерноморски регион, който е основно зимовище на червеногушата гъска.

 

„Ниските температури и голямата снежна покривка най-вероятно са изтласкали на юг голям брой птици точно в периода на подготовката им за обратния прелет към местата им за гнездене“, смятат наблюдаващите екипи. „Страната ни и особено районът на Приморска Добруджа имат ключово значение за опазването на червеногушата гъска в международен план, което още веднъж се потвърди при мониторинга на вида в началото на март“, допълват те. По-голямата част от червеногушите гъски – 17 106 индивида, са наблюдавани основно в Езерецко езеро, което е част от Шабленския езерен комплекс. Това е най-голямата численост на червеногуши гъски в страната за това време от годината. Заедно с червеногушите гъски в района са установени и 18 284 големи белочели гъски.

 

По същото време в южната част на Черноморското крайбрежие в района на Атанасовското езеро край Бургас екипът на БДЗП е наблюдавал други 5000 червеногуши гъски в смесено ято с над 20 000 големи белочели гъски, пасящи в обработваемите площи край солената лагуна. В Шабленското езеро е наблюдавана и рекордна за последните години численост на малки нирци – 82 индивида. В Шабленския езерен комплекс и езерото Дуранкулак са установени и голям брой патици и потапници, например белооката потапница, както и различни видове дъждосвирци и чайки.  Мониторингът на влажните зони по Северното Черноморие и в района на Бургас се извършва по проект „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“ се изпълнява заедно с още 10 партньора от Русия, Румъния, Украйна и Казахстан.

Коментари ( 0 )