В Руското училище откриват лаборатория по природни науки и екология
В понеделник от 13 ч. ще се проведе интерактивен бинарен урок
Публикувана: 27 Apr 2018 | 17:09

На 30 април в СУЕО „Ал. С. Пушкин” (Руското училище) ще бъде открита лаборатория по природни науки и екология. Това събитие ще бъде началото на провежданите традиционни Майски академични дни.

 

Лабораторията е изградена и оборудвана със средства на Училищното настоятелство и част от заложените дейности  в  училищната Програмата за  взаимодействието и партньорството между училището и семейството. Ангажираността на родителите в училищния живот, като доброволци, спонсори и партньори в учебната дейност, е факт и основен приоритет както на училищното ръководство, така и на родителската общност.

 

Откриването на лабораторията ще се проведе в понеделник от 13 ч. с  интерактивен бинарен урок по учебните дисциплини Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование с преподаватели Пенка Добрева и Елина Панайотова. На урока ще присъстват членовете на Училищното настоятелство и преподавателите по природни науки в училище.

 

Още по темата: ОУ „Захари Стоянов“ отбеляза своя празник

Коментари ( 0 )