Над 1000 деца са напуснали училище във Варненско миналата учебна година
През 2017 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 6700 деца
Публикувана: 23 May 2018 | 12:02

Над 1000 ученици са отпаднали от образователната система  във Варненско. През учебната 2016/2017 година 1100 ученици от I до VIII клас са напуснали училище. Това сочат дании на Териториалното статистическо бюро – Североизток. 

През 2017 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 6700 деца, а средно образование – 1800 ученици.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2017/2018 година са  3600.

 

Към 1.Х.2017 г. учебни занятия в област Варна са се водели в 101 общообразователни и специални училища, като учениците в тях са били 41,7 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на школата намалява с 3. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 23-ма ученици.

През 2017 г. основно образование са завършили 6,7 хил., а средно образование – 1,8 хил. ученици.

 

Учителите (включително директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища са 3,6 хиляди.

 

През учебната 2017/2018 година общият брой на студентите в област Варна, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 25,6 хил., което е с 1,9 хил., или с 6,9% по-малко в сравнение с предходната учебна година, сочат още данните на ТСБ - Североизток.

 

През учебната 2017/2018 година в детски градини в област Варна са записани 15,3 хил. деца, или с 2,0% по-малко в сравнение с предходната година. От тях 7,9 хил., или 51,6%, са момчета.

 

Към 1.ХІІ.2017 г. в област Варна са функционирали 94 самостоятелни детски градини с директор, или с 3 по-малко в сравнение с предходната година. Средният брой деца в една градина е 163, като за градовете е значително по-голям - 197, а за селата - 76. Една група се формира средно от 25 деца, съответно - 26 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1,3 хил., като в сравнение с предходната учебна година намалява с 26 души, или с 1,9%. Детските учители са 1,3 хил., или 93,7% от педагогическия персонал.

 

 

 

Черно море

Коментари ( 0 )