Във Варненско всеки трети доктор е пред пенсия
Осигуреността с лекари е по-висока от средната за страната
Публикувана: 21 Jun 2018 | 13:57

Във Варненско всеки трети лекар е на възраст 55 – 64 г. Това сочат данните за 2017 г. на Териториалното статистическо бюро-Североизток. Практикуващите лекари в областта са 2 353-ма, като 913 от тях са мъже, останалите са жени. Младите доктори до 35 г. са 438 или 18,6 от всички, най-възрастните (на 65 и повече години) са 372-ма или 15.8% от всички.

 

Лекарите по дентална медицина са 637, като 471 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 075, от които 1 858 медицински сестри и 291 акушерки.

 

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 092 лекари, 1 575 медицински специалисти по здравни грижи, от които 1 108 медицински сестри.

 

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 944 лекари, 548 стоматолози и 728 медицински специалисти по здравни грижи. Най-голям е делът на докторите, работещи в индивидуални практики за първична медицинска помощ (308), и на работещи на основен трудов договор в медицински центрове (284).

 

В други лечебни и здравни заведения (включително детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2017 г. на основен трудов договор работят 317 лекари, 89 стоматолози и 772-ма медицински специалисти по здравни грижи.

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 308, или 13.1% от всички в областта, следвани от педиатри - 154 (6.5%), спешна медици - 136 (5.8%), кардиолози - 116 (4.9%), анестезиолози - 115 (4.9%).

 

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. за област Варна е 49.8 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (42.7 на 10 000 души от населението).

 

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 13.5 на 10 000 души от населението, а с GP-та - 6.5 на 10 000 души от населението.

 

В областта функционират 16 болници с 2 565 легла. В сравнение с края на 2016 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 3.0%.

 

Многопрофилните болници са 6, специализираните – 10. Лечебните заведения за извънболнична помощ – ДКЦ, МЦ и други, са 173. Те разполагат със 113 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

 

Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2017 г. е 543.3 на 100 000 души от населението (748.1 средно за страната) при 526.8 на 100 000 души в края на 2016 година.

 

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология.

 

В края на 2017 г. в област Варна тези заведения са 12 с 331 легла, като най-голям е броят на хосписите - 7 с 229 легла. В сравнение с 2016 г. броят на другите лечебни и здравни заведения се увеличава с 33.3%, а легловият им фонд - с 29.3%, съобщават още от ТСБ – Североизток.

 

Ставри Стефанов

 

Коментари ( 0 )