Работодателите заявяват позициите за инвалиди до 2 юли
Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата
Публикувана: 25 Jun 2019 | 11:09

 

До 2 юли 2019 г. териториалните поделения на  Агенция по заетостта  ще приемат годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили квотата по чл. 38, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и които желаят да използват посредничеството на АЗ или други регистрирани посреднически организации за наемането на хора с трайни увреждания.

 

Съгласно новите изисквания на ЗХУ работодателите подават уведомление за незаетите до квотата работни места по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

 

Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, само през 2019 г. приемът на годишните уведомления е в срок до 02.07.2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината.

 

Черно море

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари ( 0 )