Община Варна

Още новини от Община Варна

Събитието уважиха инж. Дилян Млъзев - кмет на Община Елена, Коста Базитов – зам.- кмет на Община Варна, граждани от морския град и от град Елена

В Киев, Санкт Петербург, Екатеринбург, Баку и Минск

По време на инициативата е предвидено е да се обсъждат теми като агресията, наркотиците, рисковото поведение, трафик на хора и други

Учебното заведение ще разполага и с асансьор за деца и хора с увреждания

Започна изграждането на три нови детски площадки в квартала

Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европа

Инвестиционната програма на Община Варна за 2018 година и отчет за изпълнението на дейностите през предходната година бяха представени на работната среща

Цялата концепция на развитие на района предвижда превръщане на зоната на техникумите в образователен кампус

Общината стяга и кът за отдих в парка

През тази година Административният съд във Варна разшири работата си по образователната програма, като включи нови теми и учебните заведения

Още новини