ОбС – Варна, даде разрешения за кредити, които ще променят града
Стефка Господинова: Условията са възможно най-изгодните, преговаряме за още по добри
Публикувана: 21 Dec 2017 | 11:58

Общинските съветници дадоха съгласието си на 23-ото заседание на местния парламент за вземане на кредити от местната власт, с които ще се съфинансират няколко европейски проекта и ще се реализират мащабни инвестиционни обекти от капиталовата програма на община Варна. Това стана след продължителни дебати, в които обаче беше подчертана нуждата от подобно финансиране.

 

Средствата ще бъдат вложени в подобряване на градската среда и междублоковите пространства, модернизация на обществения транспорт, въвеждане на Синя зона, развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци“. За реализацията на най-мащабния за последните десетилетия проект във Варна – новия бул. „Васил Левски“, Общината също ще ползва паричен ресурс от финансова или кредитна институция.

 

Единият кредит е в размер до 10 160 615 евро и ще бъде отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Със средствата ще се финансира въвеждането на Синя зона и ще се осигури собственото финансиране на Общината на недопустими разходи, необходими за изпълнението на европроектите „Интегриран градски транспорт – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Парите ще бъдат отпуснати на два транша. Първият ще е в размер до 8,06 млн. евро и ще е със срок на издължаване 12 г.

 

Вторият транш, който ще се ползва за проекта за Синя зона, ще бъде до 2,1 млн. евро и ще е с падеж до 7 г.

 

Поемането на дългосрочен  дълг за финансиране на проектите за изграждане на новия бул. „Левски и пробива на бул. „Сливница“ също беше приет от ОбС - Варна. Общината планира да изтегли банков заем до 36 млн. лв., с който да се финансира проектирането и изграждането на светофари по булеварда, авторският и строителният надзор, разходите за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради. Предвижда се заемът да е със срок на погасяване 10 г., с 3 г. гратисен период за главницата.

 

Съветниците одобриха параметрите за кредита и възложиха на кмета да проведе процедурата за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

 

Дадено беше и съгласието за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ на обща стойност 16,8 млн. лв. Това не е кредит в класическия смисъл, тъй като средствата ще бъдат възстановени на община Варна от управляващите органи на оперативните програми, финансиращи европроектите за градския транспорт, за доизграждането на пречиствателна станция в курорта „Златния пясъци” и за естетизацията на градската среда.

 

В хода на обсъждането беше изтъкнато, че варненци имат нужда в момента по този начин да се инвестира в бъдещето. Така ще се подобри животът им, а Варна ще стане още по-приветлив и привлекателен град.

 

Финансист №1 Стефка Господинова представи цифри за поеманите заеми.

 

„Тези проекти са необходими за развитието на Варна като инфраструктурна модернизация. Общината провежда гъвкава кредитна политика, свързана с проектите по европейските фондове. Над 380 млн. са реализирани в предния период, има трудности, свързани с финансиране и разплащане и последваща верификация за възстановяване плащанията. В началото на 2013 г. имахме дълг 61 млн. лв. Общината е изплащала главници и лихви по това. Досега сме поемали задължения основно за проектите. Ще завършим с налични кредити т.г. около 53 млн. лв. Лихвеният процент е 2% от Европейската банка за възстановяване и развитие. Затова продължаваме преговорите и съм убеден, че ще имаме оптимални условия“, каза тя.

 

Предвидено е и възможност за предсрочно погасяване без такси и лихви. Част от показателите за Бюджет 2018 на общината са свързани именно с поемането на тези кредити. Допустимите 15% няма да бъдат достигнати, а Варна води гъвкава кредитна политика, която позволява изгодно да се инвестира по този начин в града. От документите за дълговете става ясно, че приходите на общината в срока за тяхното обслужване варират всяка година (до 2029-а)  между 130 млн. лв. и над 160 млн. лв. А годишните разходи по кредитите ще намаляват от 18 млн. лв. до 2 млн. лв. 

 

Контролът върху изпълнението на проектите ще се изпълнява по определените от закона начини, вкл. и от самите общински съветници.

 

Още по темата: Одобриха общински заеми за близо 56 млн. лв. за важни инфраструктурни проекти

 

 

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )