Одобриха новата система от правила за електронен прием в първи клас
Единственият критерий, който Община Варна е добавила, е поредност на желанието на родителя за прием на детето
Публикувана: 22 Feb 2018 | 16:16

Новата електронна система за прием на първокласници беше утвърдена от общинските съветници от постоянната комисия „Наука и образование“. Водещ критерий в нея, съобразно изискванията на закона, е близостта до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес. Определящ ще бъде принципът на уседналост. В системата първокласниците са разделени на 4 групи. В първата група са включени децата, чийто постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището не е променян поне от три години, във втората влизат децата, които живеят в района повече от година, но по-малко от три години, в третата - регистрирани на адреса в прилежащия район на училището до една година, а в четвъртата - децата, които живеят извън района на училището. С най-големи шансове за прием ще бъдат децата от първата група. Когато броят на децата в определена група е повече от местата за прием, малчуганите в тази група ще се подреждат по следните допълнителни критерии със съответния брой точки: дете с трайни увреждания над 50% - 30 точки;  дете с двама починали родители – 30 точки; други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100 точки; деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 100 точки; поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище – от 50 до 41 точки (първо желание – 50 точки, второ желание – 49 т….10-о желание – 41 точки). Последният критерий е добавен от община Варна.
 

Документът беше подложен на обществено обсъждане. В рамките на 14-дневния срок, който изтече на 19 февруари, в общинската администрация са получени около 30 писмени възражения и предложения. Те са разгледани и голяма част от тях – уважени.
 

Основните трудности, които експертите от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“  са срещнали по време на районирането, е дублиране на административни адреси в системата на ГРАО и липса на такива във връзка с новото строителство. Друг от констатираните проблеми е един и същ адрес да носи няколко имена. Всички директори на училища са запознати с изграденото райониране и са декларирали с подпис, че са съгласни с него, съобщи директорът на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова.  Според данните за деца, живеещи в прилежащия район, най-натоварени са училищата „Н.Й.Вапцаров“ - 237, „Найден Геров“ – 161, и „Добри Чинтулов“ – 187. Парадоксално е, че някои от най-желаните училища имат по-малко деца в прилежащия си район, което означава, че и деца от други райони имат шанс да бъдат приети в тях. В прилежащия район на ОУ „Кирил и Методий“ има 104 кандидат- първокласници по постоянен адрес, в СОУ „Св. Климент Охридски“ – 96, СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ – 67, ОУ „П.Р.Славейков“ – 109.

 

Промените ще влязат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна, за учебната 2018/2019 година.
 

На редовното си заседание съветниците от ресорната комисия одобриха и Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна за тази година.


Полина Петрова
 

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )