Общинско предприятие ще извършва и растителна защита във Варна
Промени претърпя и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Публикувана: 27 Feb 2018 | 15:43 От: Борис Проданов

ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ вече ще осъществява и дейности по растителна защита. Измененията в правилника за работа на предприятието бяха одобрени на заседанието на временната комисия „Правна“.

 

Промените се налагат заради масовото развитие на цикади и молци по растителността в града. Откритите видове вредители не застрашават живота и здравето на хората, но тъй като са силно инвазивни нашественици, могат да нанесат сериозни поражения върху дърветата и тревите. А картината на нападение и разпространение се очаква да се повтори през тази година в още по-големи размери. Затова общината предприема мерки, като разширява дейността на предприятието. Освен срещу насекоми и гризачи, то вече ще води борба и срещу вредителите по растенията.

 

Съветниците в правната комисия гласуваха също промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Части от имоти – публична общинска собственост ще бъдат отдавани под наем чрез търг или конкурс за срок до 10 г., а не до 5 г., както е записано сега в документа. Освен това безвъзмездно право на строеж, пристрояване или надстрояване ще може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети. В настоящата наредба е посочено мнозинство „повече от две трети“, което предполага глас повече от уреденото със Закона за общинската собственост квалифицирано мнозинство.

 

Поправките се извършват в изпълнение на съдебно решение на Административен съд – Варна.

 

Още по темата: Стартира биологична борба с цикадите във Варна

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )