86 социални услуги включва план 2019 г. за Варна
Сред новите предложения е откриването на център за настаняване на бездомни
Публикувана: 21 May 2018 | 17:32

Годишният план за развитие на социалните услуги на Варна през 2019 г. бе приет единодушно от постоянната комисия по социални дейности и жилищна политика към Общинския съвет. Той бе предложен от кмета Иван Портних.

 

В него са добавени 29 нови услуги, от които 3 са местни дейности, а 26 делегирани от държавата дейности или проекти. Общият брой на услугите е 86.  Към новите услуги планът предвижда откриване на мобилен център в подкрепа на възрастни хора и мобилен център за информиране, обучение и подкрепа на деца от 5 г. до 18 г. И двата ще предоставят социални услуги по домовете, свързани с психологическо и социално консултиране и рехабилитация.

 

В списъка за 2019 г. са включени още реализиране на услугите личен и социален асистент, което ще даде възможност на хора, които имат трайни увреждания и такива с невъзможност да се самообслужват, да получат грижи в
домашни условия.  Нуждаещите се ще бъдат подпомогнати при изпълнение на ежедневните си потребности от битов и социален характер, както и по отношение организация на свободното време и социално включване. Предвиденият капацитет за личните асистенти е 250 места, за социални асистенти – 50 места.

 

Планът предвижда и разкриване на още една нова услуга - социален асистент за деца, която е насочена към деца с увреждания и е с капацитет 120 места.

 

За втората половина на 2019 г. е предвидено стартирането на услуга "Център за временно настаняване". Той ще приютява бездомни лица за не повече от 3 месеца за една календарна година, а при необходимост срокът може да бъде удължен до 6 месеца.

 

Центърът ще осигурява място за живеене, квалификационни и преквалификационни курсове. Ще спомага за социална адаптация  на потребителите и ще им съдейства и за намиране на работа.

 

Във връзка с писмо от Фондация "Карин дом" и по предложение на д-р Лидия Маринова - председател на социалната комисия, капацитетът на Център "Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания" бе увеличен от 40 на 60 места.

 

Годишният план за развитие на социалните услуги предстои да бъде гласуван на заседание на Общински съвет - Варна.

 

Ставри Таргов

 

Още от: Община Варна

Коментари ( 0 )