Финансовата комисия увеличи бюджета за чистота на Варна
Макрорамката се променя от 33,3 млн. на 35,6 млн. лв.
Публикувана: 26 Jun 2018 | 17:26

С 2,3 млн. лева е увеличен бюджетът за чистота на Варна. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“, на което беше гласувана актуализираната план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г. Макрорамката беше завишена от 33,3 млн. лева на 35,6 млн. лева благодарение на възстановени средства от отчисления от РИОСВ-Варна.

 

С 1,2 млн. лева повече ще разполага Варна за почистване и поддържане чистотата на териториите, предназначени за обществено ползване. Средствата за ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки, пешеходни зони, алеи и др., бяха увеличени от 5,7 млн. лева на 6,9 млн. лева. Корекцията беше извършена заради повишената запрашеност на въздуха вследствие на ремонтните дейности по улици и булеварди в града, изграждането на бул. „Васил Левски“, както и в резултат на натоварения автомобилен трафик.

 

Повече средства са предвидени също за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. В актуализираната план-сметка са записани близо 15,5 млн. лева при първоначално планирани 13,2 млн. лева.

 

Същевременно има намаление на средствата за дейност „сметосъбиране и сметоизвозване“. В плана за 2018 г. бяха заложени 10,3 млн. лева, които в актуализираните разходи са редуцирани с 1,2 млн. лева.

 

Новата план-сметка „Чистота“ за 2018 г. предстои да бъде гласувана на предстоящото заседание на Общински съвет – Варна, което е насрочено за 28.06 и 29.06.2018 г. в зала „Пленарна“.
 

Коментари ( 0 )