Общинският съвет реши за ликвидацията на ЦУМ – Варна
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ беше приета след кратък дебат
Публикувана: 30 Jan 2019 | 10:55

Общинският съвет на Варна одобри прекратяване и ликвидация на „Централен универсален магазин“ – акционерното дружество, което след предишно решение на ОбС и след получаване на финансиране от държавния бюджет стана собственост на общината.

 

В активите на дружеството ЦУМ – Варна, е и т. нар. „Дупка“.

 

За реализацията на концепцията на подобряване на облика на централната градска част, както и за опазване и експониране на богатото културно и историческо наследство, следващата възможна стъпка е имотът с отреждане за „Търговски дом“ да придобие статут на публична общинска собственост.

 

Предложението беше прието без дебат с 38 гласа „за“, 3 „против“ и 3 „въздържал се“.

 

В дневния ред на фигурираше и „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, която беше приета от съветниците. Очакваните приходи по програмата са в размер на близо 10,7 млн. лв., или с около 700 000 лв. повече спрямо миналата година. Прогнозните разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, са около 6,4 млн. лв.

 

Програмата беше приета, но се получи дебат за някои имоти. Предвид факта, че през годината всяка отделна сделка ще бъде отново разглеждана, претенциите на изказващите се отпаднаха. За това съществено повлия и изказването на зам.-кмета Пейчо Пейчев.

 

Още по темата: ОбС – Варна, се събира днес за 37-ата си сесия

Коментари ( 0 )