И ПАСЕ забеляза пробойни в независимостта на магистратите
От организацията отбелязват, че напредъкът в борбата с корупцията е слаб
Публикувана: 13 Sep 2017 | 11:24

Проблемът с политическото вмешателство в българския съд стигна и до вниманието на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). През октомври международната организация ще разгледа проект на резолюция, подготвен от нейния Комитет по правни въпроси и човешки права, в която се изразява загриженост за независимостта на съдебната власт в 5 страни членки на ПАСЕ, сред които и България. И се призовава всеобхватната реформа на съдебната система да бъде издигната в политически приоритет, както и да се засили борбата с корупцията чрез създаването на антикоруционна агенция.

 

Проектът на резолюцията е изготвен на основата на доклад на члена на комитета Бернд Фабрициус, на когото през 2014 г. е възложено да работи по темата "Усилване на върховенството на закона в страните от Югоизточна Европа чрез целенасочена реформа на правната система". Той признава, че не е успял да посети България, както му е било възложено от комитета. Затова, за да се запознае със ситуацията у нас, е организирал изслушвания на експерти. Споменава се една такава среща с бившия правосъден министър и настоящ лидер на "Да България" Христо Иванов на 18 май в Белград. Впоследствие по препоръка на Фабрициус темата на доклада е променена на "Нови заплахи за върховенството на закона в страните членки на СЕ: избрани примери".

 

Фабрициус припомня, че според ГРЕКО (антикорупционната организация към Съвета на Европа) броят на представителите на българския парламент във Висшия съдебен съвет е равен на броя на членовете му, избрани от магистратите. Това създава "риск от политизация на решенията, засягащи кариерите на съдиите и прокурорите". А според Венецианската комисия "значителна част или мнозинството от членовете на съдебните съвети трябва да бъдат избирани от самите магистрати". Напомня и заключенията на Европейската комисия, че има "подозрения за неоправдано политическо влияние и липса на цялостна отчетност" на прокуратурата. Отбелязва и слабият напредък в борбата с корупцията и фактът, че Народното събрание все още не е постигнало консенсус по въпроса за създаването на антикорупционна агенция. В заключенията си докладчикът приканва българските власти да увеличат усилията си срещу корупцията, да подсигурят разделението на властите и да подсилят независимостта на съдебната власт. Във връзка с прокуратурата изрично посочва, че нейната "независимост няма същата природа като тази на съдиите".

 

segabg.com

 

Четете още: Очаква ни мека зима

Коментари ( 0 )