БЧК - Варна раздава хранителни продукти на социално слаби и семейства, получили еднократна помощ за ученици
Вижте кой има право и до кога продължава кампанията
Публикувана: 8 Feb 2019 | 11:35

До 28 февруари 2019 г. във Варна се раздават хранителните пакети по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Европейския съюз, напомня БЧК.

 

Адресите, където са базирани пунктовете в града са следните:

За район „Младост“ и район „Одесос“ – ул. „Самарско знаме“ 1, от 8.30-12.30ч.

За район „Приморски“ – кв. Чайка, бл.67, пенсионерски клуб, от 8.30-12.30ч.

За район „Аспарухово“ – кв. Аспарухово, ул. „Кишинев“ 15, пенсионерски клуб, от 8.30-12.30ч.

За район „Владислав Варненчик“ – кв.Владиславово, пазар до кметството, помещението до сладкарницата, от 8.30-12.30ч.

 

Правоимащите са определени от Агенция за социално подпомагане и включват:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.) за отоплителен сезон 2016/2017 г.;

 

2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от ЗСПД през месец 06.2018;

 

3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а ЗСПД за учебната 2017/2018 г.;

 

4. Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични до-ходи (до 321,00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ през месец 06.2018 г.;

 

5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно уврежда-не по реда на чл. 8д ЗСПД през месец 06.2018 г.;

 

6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 06.2018 г,, а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.;

 

7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

Всички правоимащи, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.

 

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис, при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

 

В областта помощите могат да бъдат получени на следните адреси:

Аврен - ул. „Йордан Ноев“ 50

Аксаково – кв. „Надежда“ бл.1

Белослав - ул. „Св.Св.Кирил и Методи“ 27

Бяла - ул. „Здравко Бомбов“ 10 – от 18 до 28 февруари

Ветрино - ул. „П.Яворов“ 2а - от 12 до 28 февруари

Вълчи дол - ул. „Г.Димитров“ 1

Девня - бул. „Съединение“ 169 - от 08 до 28 февруари

Долни чифлик - ул. „Иван Сокачев“ 2

Дългопол - ул. „Георги Димитров“ 130

Провадия - ул. „Желез Йорданов“ 1

Суворово - бул. „Възраждане“ 11

 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )