Съдии обучават студенти в теория практика на правото във Варна
Първата дискусионна беседа бе с първокурсници от Икономическия университет
Публикувана: 20 Mar 2019 | 16:34

 

Съдия Марияна Ширванян, съвместно с гл. юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, проведоха едночасова дискусионна беседа със студенти от ИУ-Варна, I курс „Маркетинг“ в час по „Основи на правото“, на тема „Принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата“. Като допълваха своите изложения в симбиоза от теория и практика, двамата лектори направиха обща характеристика на принудителните административни мерки (ПАМ)  и в частност по Закона за движение по пътищата. Съдия Ширванян разясни на студентите какво представляват тези мерки, как и къде са уредени в законодателството, етапите на тяхното изготвяне, както и кои лица са административно наказателно отговорни.

 

Примерите от своята практика, които представи гл. юрисконсулт на ОД на МВР Георги Георгиев, за управление на МПС, след употреба на алкохол и наркотични вещества и санкциите, които следват в резултат на подобна злоупотреба от водача на МПС, предизвикаха оживена дискусия и множество въпроси от страна на студентите. Георги Георгиев постави акцент върху последиците за водача на МПС, при установяване на вина и какъв е редът за издаване на наказателно постановление, така че да бъдат спазени производствата по ЗДП. Що е това административен акт; компетентност на органа; ред на оспорване на административния акт – принудителната административна мярка и наказателното постановление; срокове и процедури, разясни съдия Марияна Ширванян на младите хора. Какъв е редът за връщане на свидетелството на управление на водача на МПС, след като е било отнето при нарушение в чужда държава; трябва ли да се плаща ТОЛ такса, при наличие на платена винетна такса -  бяха част от въпросите на студентите към гл. юрисконсулт Г. Георгиев, на които получиха изчерпателни отговори.

 

Като продължение на съвместната ни работа с Икономически университет е посещението днес на студенти III курс „Публична администрация“ на открито заседание по административно дело със съдия-докладчик Марияна Ширванян. Студентите бяха запознати от съдията с предмета на делото. Сложността на казуса по делото се обуславя от факта, че бащата на жалбоподателя е напуснал преди десетилетия страната ни и е бил в бежански лагер. Там бащата, поради неизвестни на съда причини, променя името си от К. на В. и живее с новото си име в Канада до смъртта си до преди няколко години.

 

Синът му подава жалба до АдмС-Варна през миналата година, поради отказ от страна на администрацията от район „Младост“ да му издаде удостоверение за наследници, на основание липсата на издаден акт за смърт на бащата в България. За нас К. по документи е жив и той фигурира в националните регистри като избирател – каза в качеството си на свидетел по делото началникът на служба ЕСГРАОН в район „Младост“. Съдия Ширванян разясни на студентите - какви са условията и редът , когато човек иска да направи промяна на името си в България; как е правилно да се действа, когато български гражданин почине в чужбина и близките му трябва да получат акт за смърт. Съдията запозна младите хора с основни положения в Закона за гражданската регистрация и им разясни какви видове актове издават длъжностните лица по гражданско състояние и какъв е редът, за да се установи, че лицето К. и В. са един и същ човек. Следващото заседание по делото е на 17 април 2019 г. и студентите от ИУ-Варна изразиха желание отново да присъстват.

 

Като продължение на съвместната ни работа с ИУ-Варна е подготовката и провеждането на кръгла маса на тема „140 години от Учредителното събрание и Търновската конституция“, която ще се проведе на 15 април 2019 год.

 

Проведените и подготвяни събития са в изпълнение на договора за съвместна дейност между Административен съд –Варна и Икономически университет – Варна, по който работим успешно втора учебна година. Договорът включва изнасянето на беседи от съдии по дела, дискусионни срещи-разговори в университетска среда, участие в съвместни научни прояви, посещение на студенти на открити съдебни заседания в АдмС-Варна и др.

 

Коментари ( 0 )