IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec
Варна -2°
Начало
06:50 | 31 юли 2014
Обновен: 02:44 | 4 януари 2022

Община Ветрино финализира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Община Ветрино финализира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

По материала работи: manager
Община Ветрино финализира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

  Община Ветрино финализира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос 1 Добро управление, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Наименованието на проекта е: ”Разработване и въвеждане на механизми за контрол в община Ветрино”.
Общата сума на проекта е 67470.95 лв. и бе с продължителност 9 месеца. Проекта стартира на 07.11.2013г.
От общинската администрация съобщиха, че е изпълнена основната цел на този проекта, а именно „Създаване на условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики, съобразени с интересите на местната общност и синхронизирането им с политиките от по-високо ниво“, която бе постигната чрез изпълнението на специфичните цели на проекта:

• Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.
• Подобряване на координацията и разширяване на партньорството със заинтересованите страни при разработването и изпълнението на политики
• Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
• Укрепване на капацитета на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им,
• Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
като се осигурява солидна база за развитие на местната администрация чрез изпълнението на конкретните заложени дейности.

Успешно бяха изпълнени дейностите по проекта и отчетени постигнатите резултати:
Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта.
• Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта и постигане на предвидения резултат в предвидените срокове.
• Осигурено ефективно и качествено управление на проекта и на графика за изпълнение.
• Спазени са изискванията на договарящия орган.
• Спазена е законодателната и нормативна уредба на страната.
• Коректен избор на изпълнители
• Законосъобразно проведени процедури.
• Правилно изпълнение на предвидените дейности от външни изпълнители в пълния обем и качество.
Дейност 2. „Изследване и анализ на развитието на общината за периода 2003 - 2013 г. и разработване на SWOT анализ”.
• Направени Анализи на:
- Икономическото състояние на общината
- Социалната и културната сфера в общината
- Демографските процеси в общината
• Обобщена оценка на резултатите от изпълнението на общинските стратегии и програми действали в периода 2003 – 2013 г.
• Набрани данни за разработване на нови програмни документи
• Разработена програма за реализация на общинския план за развитие
• Създадени 7 тематични фокус групи - икономика,туризъм, социални дейности, култура, образование, спорт, младежки дейности;
Дейност 3. Изготвяне на независима заключителна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Ветрино.
• Изготвена независима заключителна оценка на ОПР на общината
• Доклад за научени уроци
Дейност 4. „Разработване на механизъм за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел за консултиране на изпълнението на общински политики”.
• Разработени модели за:
- Модел за мониторинг на изпълнението на политики,
- Модел за консултиране на политики
• Разработени методики за:
- Изпълнението на социални политики
- Изпълнението на икономическа политика
- Изпълнението на културна политика;
• Проведено обществено обсъждане на последващата оценка на ОПР
• Проведени 2 кръгли маси за обсъждане на разработените анализи и Разработена програма за реализация на общинския план за развитие;
• 1 кръгла маса за обсъждане на разработения модел за мониторинг на общински политики;
• Конференция на тема „Формиране, разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на общински политики”
Дейност 5. Дейности за информация и публичност
• Проведени 2 пресконференции за визуализация - начална и заключителна
• Изработена табела
• Изработени 200 брошури, за представяне на Проекта и 200 бр. за представяне на постигнатите резултати;
• Банер и публикация на сайта на общината
Крайният ефект от изпълнението на настоящия проект е „подготовка на административната структура на общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи, които са съобразени с интересите на местните общности.“

 

Коментари

Новини Варна