IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec
Варна 27°
България
15:15 | 28 юли 2021
Обновен: 14:04 | 18 септември 2021

Какво реши правителството днес: Удължават извънредната епидемична обстановка

Одобриха разходи за 60/40, ученици, почивки и ремонти

По материала работи: Слав Велев
Какво реши правителството днес: Удължават извънредната епидемична обстановка

Вижте всички решения на Министерския съвет от заседанието на 28 юли 2021:

Приета е Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с туберкулозата в страната и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа.

Целите на Националната програма са намаляване на заболяемостта от туберкулоза с 50% през 2025 г., в сравнение с 2015 г. и намаляване на смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г., в сравнение с 2015 г.

Сред приоритетните области на програмата са осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на туберкулоза в страната, своевременна диагностика и контрол на заболяването, използване на нови диагностични средства, интервенции, стратегии и въвеждане на иновации и др.

Приемането на Националната програма ще допринесе за ограничаване разпространението на туберкулоза в България и страната ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяването и Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на туберкулозата до 2030 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести съдържа мерки за превенция на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. По експертна оценка на СЗО хроничните незаразни болести са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, което представлява 71 % от всички смъртни случаи.

Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска, сред които поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда, както и активизиране на дейностите по ранна диагностика на основните хронични незаразни болести.

Приемането на Националната програма цели подобряване на здравното състояние на населението чрез намаляване на заболяемостта и дългосрочните последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести; провеждане на ранна диагностика за откриване на основните хронични незаразни болести; ограничаване на рисковите фактори, в това число поведенчески, психосоциални, на околната среда и др.

Предвижда се през петте години, чрез изпълнението на Програмата да се достигне намаляване с 1 % до 5 % на смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2.

Националната програма цели и намаляване до 5 % разпространението на рисковите за здравето фактори сред населението над 15 г. - тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и затлъстяването.

Приет е План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Правителството прие План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на  Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.

Основният фокус на Плана е поставен върху мерките в областта на заетостта и образованието. Другите по-важни дейности са осигуряване на възможности за придобиване на дигитални умения и достъп до качествено здравеопазване, подкрепа за развитието на социални предприятия и увеличаване на размерите на пенсиите. Предвидени са и мерки за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги, развитие на интегрирани междусекторни услуги, както и за създаването на условия за пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

С изпълнението на заложените дейности се цели не само постигане на различните приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, но и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.

Приет е Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Правителството прие Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Документът съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Данните показват, че през отчетния период хората в риск от бедност и социално изключване в България са намалели с около 4 7 200 души.

В отчета е направен преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и анализ на изпълняваните в отчетния период политики и мерки. Документът съдържа дейностите, осъществявани през двугодишния период от отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.

Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение

Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение.

Докладът разглежда напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2025 г. за периода от 1 юни 2020 г. до 31 май 2021 г. Отчетен е и напредъкът по изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията към 31.05.2021 г.

Наблюдава се напредък в развитието на хоризонталните системи и споделените ресурси на електронното управление. Продължава процесът на усъвършенстване на управлението на споделените ресурси на електронното управление - Единната електронна съобщителна мрежа и държавния хибриден частен облак. Отбелязан е напредък по прилагането на водещите принципи на е-управление, заложени в стратегията. Фокусът през отчетния период отново е насочен към намаляването на административната тежест за гражданите и за бизнеса чрез създаване на технологична възможност за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Министерския съвет реши да предложи на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на военнослужещ на длъжност и удостояване с висше офицерско звание

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Ивайло Евтимов Сотиров на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“ и го удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал“.

Министерството на културата предлага за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата и изкуството

Министерският съвет реши да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден ,,Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата, и изкуството.

Предложението е на Министерството на културата.

Пенчо Пенчев Линов е писател, театрален специалист, юрист, драматург на Народния театър „Иван Вазов“, председател на Творческия фонд на СБП и главен редактор на в. „Земеделско знаме“. Един от основателите на театър „Сълза и смях“.

Основател на фондация „Пелин Пелинов“, която ежегодно връчва награда за най­добър български роман.

През 2017 г. за изключителен принос към българската култура Пелин Пелинов е награден от министъра на културата с почетен знак „Златен век- огърлие“.

Връчването на държавната награда, орден „Стара планина“ първа степен на Пенчо Пенчев Линов за изключително големи му заслуги в областта на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към неговите изключителни заслуги за развитието на българската литература и театър.

Правителството одобри 21 млн. лв. по бюджета на МТСП за изплащането на помощта за семействата с деца до 14 години

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 21 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане на месечни помощи за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясли и градини заради Ковид-19 са принудени да останат вкъщи.

Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2021 г.

Правителството отпусна 5 млн. лева за достъп до научни бази данни и участие в международни проекти и инфраструктури

Министерският съвет одобри 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката в изпълнение Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (НСРНИ) за абонаментен достъп на висшите училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за годишния членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и инфраструктури.

С осигуряването на средствата ще продължи изпълнението през 2021 г. на предвидените дейности в Оперативния план за изпълнението на първия етап на НСРНИ, приет с РМС 640/ 05.09.2018 г., което е от изключителна важност при провеждане на преговорите по договора за партньорство между България и ЕС. С непрекъснатия абонамент на страната ни в най-напредналата в технологично отношение цифрово­комуникационна инфраструктура в Европа ще се осигури неограничен достъп на учените от всички висши училища и научни организации в страната до информация, научни изчисления, анализи, архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни проекти.

Правителството одобри 839 813 лева за изграждане на 7 детски градини и ремонт на гимназия

Министерският съвет одобри 839 813 лева за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по проекти на седем общини за нови детски градини и ремонт на една държавна професионална гимназия.

Община Белица получава 10 368 лева за проектиране на пристройка за детска градина в село Горно Краище. 172 772 лева се отпускат на община Бургас за строеж на филиал на детска градина в комплекс „Братя Миладинови“ в общинския център. Със 170 484 лева ще започне първият етап на строителство на детска градина в село Гълъбец, община Поморие.

Община Крумовград получава 23 520 лева за проектиране на детска градина в село Подрумче. За община Червен бряг са одобрени 14 400 лева за реконструкция и ремонт на стара детска градина. На община Асеновград се отпускат 7 200 лева за проведен конкурс за проектиране на нова детска градина. Община Чирпан получава 434 829 лева за аванс за строителство на нова градина в село Свобода.

На ПГОХ „Райна Княгиня“ в Стара Загора се предоставят 6 240 лева за предоставена консултантска услуга преди надстрояване и пристрояване на сградата.

С изграждането на нови детски ясли, градини и училища и с разширението на построени сгради ще се осигурят места за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата на 4 години, както и за организиране на едносменен режим на учебния ден.

Прието е Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

С акта се определят второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата и числеността на персонала в разпоредителите, които не прилагат системата на делегирани бюджети

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР в помощ на консулските служби през летния сезон

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2021 г. в размер до 70 000 лв.

Отпуснатите средства са необходими за изпращане на командировани служители и наемане на местни лица в помощ на консулските служби в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Минск, Нур Султан, Истанбул, Бурса, Анкара, Лондон, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид и др.

Чрез обезпечаване на допълните финансови средства Министерство на външните работи ще допринесе както за успешното протичане на летния туристически сезон, така и за качественото обслужване на българските граждани, пътуващи към страната ни през летните си отпуски.

България отпуска 234 701 лева за международна помощ

България отпуска 234 701 лв. по линия на официалната помощ за развитие, реши Министерският съвет.

Средствата се разпределят за предоставяне на хуманитарна помощ по двустранна линия и чрез целеви вноски за международни организации.

За справяне с тежката епидемична обстановка, породена от третата вълна на COVID-19, Намибия ще получи 39 117 лева. На Международната организация по миграция в Ирак ще бъдат предоставени 97 792 лева за изпълнение на Стратегията за включване на хората с увреждания (2019-2021 г.). Третият бенефициент е Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци, която ще получи останалата част в размер на 97 792 лева.

Отпуснатите суми допринасят за утвърждаване на доброто име и авторитета на България като предвидим и ценен хуманитарен донор. Те са и средство за реализирането на външнополитически цели на страната ни в обществено значими области като защита правата на човека и в помощ на уязвими групи. Това е основен приоритет на членството ни в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.

Правителството одобри финансова помощ за бежанците в Турция

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 1 089 777 лева за плащания по Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две вноски.

Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро. Българският принос е 9 075 527 евро за целия период или 0,15 % от общата сума.

След влизането в сила на Механизма за бежанците в Турция миграционният натиск на границата на България с Турция е намалял значително.

Правителството одобри изплащането на 1500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

На 12.04.2014 г. жалбоподателят е бил задържан по реда на ЗМВР (отм.). По негова жалба на 29.07.2014 г. Административен съд София - град отменя заповедта за задържането му, като намира, че тя е издадена в нарушение на материалния закон и не е съобразена с целта, която той преследва. Жалбоподателят завежда иск за вреди по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, който е отхвърлен с окончателно решение на Върховния административен съд от 04.07.2016 г.

Жалбоподателят повдига оплакване за незаконно задържане и нарушаване на правото му да получи обезщетение за това.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 1500 евро за всички вреди, разходи и разноски.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, участък Ихтиман - Септември. Имотите се намират в землището на село Горна Василица, община Костенец, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството прие и решение за изменение и допълнение на Решение № 799 на Министерския съвет от 2020 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Малко Търново, област Бургас. С решението се отстранява установеното несъответствие между границите по Акт за публична държавна собственост № 9770 от 2020 г. на археологическа недвижима културна ценност „Антична куполна гробница в местността „Мишкова нива“, намираща се в област Бургас, община Малко Търново, град Малко Търново, местност „Градище“ и действителните й граници, определени в заповед № РД9Р- 77 /05.10.2018 г. на заместник-министъра на културата.

Република България и Република Северна Македония ще си сътрудничат в областта на земеделието

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство.

Документът е основа за задълбочаване на сътрудничеството между двете министерства чрез обмен на научна и техническа информация, трансфер на експертни познания, споделяне на добри практики и разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски програми. Двете държави ще си сътрудничат и в областта на биологичното производство и преработка на биологична земеделска продукция, биотехнологиите в растениевъдството и животновъдството, селекцията и репродукция в животновъдството, както и трансграничното сътрудничество в областта на селските райони.

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 28-29 юни 2021 г. в Люксембург.

Основен акцент в двудневното заседание беше политическият дебат по реформата на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). Съветът на ЕС потвърди своето политическо одобрение за постигнатото предварително споразумение по време на последния „супер триалог" на 24-25 юни. Делегациите на държавите членки отбелязаха, че то представлява балансиран компромис по основните нерешени въпроси. Според председателството, това е най-амбициозното споразумение за ОСП до момента, което ще укрепи европейската продоволствена система, трансформирайки я в по­устойчива и по-справедлива за всички. То предвижда модернизирана ОСП, съществено допринасяща за прехода към по-екологично и по-благоприятно за климата земеделие, като увеличава зачитането на социалните и трудовите права и гарантира конкурентоспособността на заетите в сектора на селското стопанство.

България отново подчерта, че ключов приоритет в новата ОСП остава обвързаната подкрепа и сме удовлетворени от постигнатия компромис за нивото на подкрепата от 13+2%.

Страната ни изрази сериозно безпокойство от изключването на трапезните картофи от списъка с допустими за подпомагане по обвързаната подкрепа продукти, като изготви Декларация, подкрепена от Румъния, Словакия и Чехия, за запазване на подпомагането в този сектор.

Европейската комисия представи на Съвета документ относно определянето на цел за опазване на медоносните пчели, като държавите членки се обединиха около идеята тя да е една за целия Европейски съюз.

Одобрени са резултатите от участието на България в Неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика, което се състоя на 8 и 9 юли 2021 г. в Словения.

В рамките на проведените дискусии бяха очертани редица важни елементи на политиките за постигане на по-устойчиви пазари на труда в контекста на изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права и ангажиментите, поети на Социалната среща на върха в Порто.

По време на заседанието министрите одобриха Декларация за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора.

„Саварона” ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“

„Саварона“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“, разположена в землището на село Птичар, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 28 хил. лв. в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при следните условия:

-проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението;

-титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство;

- условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване;

- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС NO 284 от 17 октомври 2011 г.;

- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

До 15 дни от одобряването на разрешението министърът на енергетиката трябва да издаде документа, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от обнародването министърът следва да сключи договор с титуляря.

„България Алфа“ ЕАД ще проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“

„България Алфа“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“, разположена на територията на общините Своге, Ботевград и Мездра. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период „България Алфа“ ЕАД ще вложи минимум 374.5 хил. лв. в търсещо­проучвателни дейности, които ще се осъществяват при следните условия:

- търсенето и проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението;

- титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство;

- условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване;

- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.;

- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

До 15 дни от одобряването на разрешението от Министерския съвет, министърът на енергетиката трябва да издаде документа, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от обнародването министърът следва да сключи договор с титуляря.

Одобрено е становище на МС по конституционно дело № 12 от 2021 г.

Правителството одобри становището на Министерския съвет по конституционно дело № 12 за 2021 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс.  

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспорената норма не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

Правителството определи организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

Министерският съвет прие решение, с което се прецизират отговорностите и се допълват определените институции в Република България за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, които произтичат от приетия на 12.02.2021 г. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Тъй като вече е налице приет и действащ Регламент, се отменя Решение № 757 на Министерския съвет от 2020 година.

Запазват се определените национални институции, отговорни за координацията и изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз -заместник министър-председателят и министърът на финансите осъществяват съвместно координацията по въпросите, свързани с участието на Република България в Механизма, като се прецизират и допълват отговорностите им.

Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет е определена да координира подготовката, планирането и комуникацията на участието в Механизма. Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите да координира докладването на мерките и действията по изпълнение на Механизма в рамките на Европейския семестър и да извършва анализ на ефекта от Плана за възстановяване и устойчивост върху икономическите показатели. Дирекция „Национален фонд" в Министерството на финансите да координира подготовката и подписването на споразумения за изпълнение на инвестиционните проекти, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, между Министерството на финансите и съответното компетентно ведомство, и да изпълнява функции на централно координиращо звено на национално равнище с отговорности за изграждане на системата за управление и контрол, планиране, бюджетиране, контрол върху изпълнението, подаване на искания за плащане към ЕК и получаване на средствата от механизма. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерство на финансите да съгласува документите по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, за съответствие с приложимите правила за държавните помощи, преди тяхното утвърждаване.

Определя се Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите да извършва независимо потвърждение на предвидените разходи по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост и да осъществява одитната дейност по Механизма в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Целта е да се създаде ефективен механизъм на национално равнище за изпълнението на координационните дейности с Европейската комисия във връзка с ангажиментите на Република България по изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лв. за запазване на заетостта на около 80 000 работници и служители по мярката 60 на 40

Правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.

Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

С над 4 млн. лева ще се финансират интернет и модерни класни стаи

Общините ще получат 4 684 080 лева за дейности по национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

От тях 2 565 091 лева се отпускат по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците.

Отделно 85 училища ще получат 437 702 лева за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.

За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

Правителството одобри 491 865 лева за Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“.  14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма „Мотивирани учители". Средствата са за учители-наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.

Министрите на правосъдието на ЕС обсъдиха Регламента за изкуствения интелект и щадящото правосъдие за деца

Правителството прие днес доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, проведено на 16 юли 2021 г. в Бърдо, Словения.

Дискусията на министрите на правосъдието по предложението за Регламент за изкуствения интелект беше концентрирана върху обработването на биометрични данни, особено във връзка със защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. Според по-голямата част от делегациите алгоритмите на изкуствения интелект по никакъв начин не следва да заместват решенията на човека и по-специално - на съдията, когато става въпрос за съдебно производство. По отношение на системите за дистанционна биометрична идентификация на обществено достъпни пространства министрите се обединиха около становището, че тези мерки накърняват значително основните права и по­специално - правото на личен живот.

България заяви, че изкуственият интелект следва да бъде инструмент в полза на хората, който да се използва при пълна безопасност за гражданите и при зачитане на основните права. Следва да се създаде балансирана уредба, която да позволи на съдебните и разследващите органи да използват системи и продукти с изкуствен интелект в своята дейност, а същевременно този процес трябва да се реализира при пълно спазване на принципите на съразмерност, лична неприкосновеност и защита на личните данни, включително по отношение на биометричните данни.

По темата за щадящото правосъдие за деца министрите подчертаха подходящото отношение към непълнолетните извършители на престъпления, спрямо които следва да се гарантират мерки и услуги, които улесняват реинтеграцията им в обществото, както и към пострадалите деца с оглед предотвратяването на повторна виктимизация. Децата трябва да бъдат защитени и в гражданските производства, като бе обърнато внимание върху трансграничните семейни спорове и международните отвличания, тъй като в тези случаи скоростта на съдебните производства е от съществено значение.

Акцент беше поставен и върху специализацията на работещите в съдебната система с оглед работата с деца, както и върху защитата и предоставянето на цялостна медицинска, психологическа, правна и материална помощ на деца.

Правителството определи Алексей Андреев за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм

Министерският съвет определи Алексей Андреев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и в Княжество Андора за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм.

България е пълноправен член на СОТ от 1976 г. Членството е от ключово значение за провеждането на държавна политика за устойчиво развитие на туризма, отговаряща на световните тенденции и дава възможност за участие в процесите за вземане на решения за развитие на сектора на най-високо ниво.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане гарантират по-добра социална защита за хората от най-уязвимите групи

Правителството одобри промени в Прави<

Коментари

Новини Варна