IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна
България
12:52 | 18 август 2021
Обновен: 03:04 | 21 февруари 2024

Какво реши МС днес: 413 лв. става линията на бедността у нас през 2022 г.

Продават и даряват ваксини. Студенти ще се обучават безплатно

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС днес: 413 лв. става линията на бедността у нас през 2022 г.

На днешното си заедание (18 август 2021) Министерски съвет на Р България прие следните решения:

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно. Това стана възможно, след като правителството одобри списък на професионални направления и защитени специалности, които се освобождават от такси за обучение. Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по...", „Религия и теология", „Математика", „Физически науки", „Химически науки", „Химични технологии", „Енергетика", „Материали и материалознание". Без такси ще се обучават студентите в специалности „Арменистика и кавказология", „Африканистика, „Индология", „Иранистика", „Класическа филология", „Новогръцка филология", „Румънска филология", „Унгарска филология", „Хебраистика". В списъка попадат също „Ядрена техника и ядрена енергетика", „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промиЩленост", „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост", „Топло- и ядрена енергетика". Безплатно ще е обучението и за студентите, приети в „Ядрена енергетика", „Корабостроене и морска техника", „Хидростроителство", „Металургия", „Технология на дървесината и мебелите".

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища. За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева. Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища. Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот.

Одобряват се близо 100 000 лева за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

С Постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 101 925 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през второто тримесечие на 2021 година.

Необходимите средства за стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в държавния бюджет средства за 2021 г.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет одобри Постановление за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 година. Промените ще се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на ведомството за настоящата година.

Община Джебел ще управлява за срок от 10 години археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост Устра”

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Джебел за срок от 10 години.

„Средновековна крепост Устра” с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и категория „национално значение" се намира в област Кърджали, община Джебел, в землището на с. Устрен.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Кърджали.

Променя се статутът на имот, ползван от АГКК в София

С решение на правителството се променя статутът на имот в София, ползван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от частна държавна собственост в публична държавна собственост.

Имотът се намира на ул. „Кракра" № 3 в гр. София и е предоставен безвъзмездно за управление на агенцията за изпълнение на функциите й.

Промяната на статута е свързана с настъпили промени в кадастралната карта и кадастралните регистри, в резултат на които е извършено обединяване на сградите в общ имот.

Държавен имот се прехвърля безвъзмездно на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Поради отпаднала необходимост, с решение на Министерският съвет, от Агенция „Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Видин се отнема правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост.

Имотът се намира в сграда № 1 на ул. „Цар Симеон Велики" № 71 в гр. Видин и включва два самостоятелни обекта с площ съответно 78 кв. м и 3 кв. м. Предоставя се безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на функциите му.

Правителството освобождава Росен Русев като почетен консул в Румъния със седалище в Плоещ по негова молба

Министерският съвет реши да удоволетвори молбата за освобождаване на Росен Русев като почетен консул в Румъния със седалище в Плоещ. Консулският му окръг обхваща още Прахова, Дъмбовица, Бузъу и Брашов. Ръководеното от него консулство предстои да бъде закрито.

Росен Русев е назначен за почетен консул през 2016 г. За този период той значително допринесе за развитието на отношенията между България и Румъния. Оказвал е съдействие на български граждани, включително и извън територията на консулски му окръг, за осъществяване на контакти с местните власти, оформяне на документи, настаняване и изписване от болница, както и други проблеми, възникнали на румънска територия. Помагал е при различни институционални и административни казуси.

„Армира стоун“ ЕООД, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Биковото“

„Армира стоун" ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Биковото", разположена в землищата на селата Брусино, Планинец и Сборино, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години. През този период „Армира стоун" ЕООД ще вложи минимум 28 300 лв. в проучвателните дейности.

„Гнайс мозайк” ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Кърчовото”

„Гнайс мозайк" ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Кърчовото", разположена в землището на село Лозенградци, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години. През този период „Гнайс мозайк" ЕООД ще вложи минимум 24 500 лв. в проучвателните дейности.

413 лв. ще е линията на бедност в България през 2022 г.

413 лв. ще е линията на бедност в България през 2022 г., реши правителството. Стойността й е с 44 лв. по-висока в сравнение с 2021 г. Увеличението ще компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през миналата година. Актуализирането й ще доведе до повишаване на финансовата подкрепа на хората с увреждания.

Одобрени са промени в нормативни актове на Министерския съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С постановелнието се правят промени в следните нормативни актове:

1. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

С промените в правилника част от действащите му разпоредби се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ - обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания - Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащата разпоредба на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60в на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на текстовете на чл. 7, ал.2, чл. 69, ал. 1 и 4, чл. 71а, ал. 5, чл. 71д, ал. 4, чл. 71у, ал. 6 и чл. 158, ал. 3 от ППЗОВСРБ с посочените законови разпоредби, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите", която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите". Прецизира се разпоредбата на чл. 105, ал. 1 и 2 от ППЗОВСРБ, поради неточно препращане към акта на Министерския съвет - Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (отм., ДВ, бр. 36 от 2010 г). С цел яснота при прилагането се посочва относимата правна уредба и изрично се определя, че военнослужещите имат право на отпуск за временна неработоспособност в размер, определен от военномедицинските експертни органи или от органите на експертизата на работоспособността в съответствие с наредбата на Министерския съвет по чл. 101, ал. 7 от Закона за здравето.

2. В Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 145 от 2012 г.

Текстовете на ППЗРВСРБ се привеждат в съответствие с измененията и допълненията в ЗОВСРБ /обн. ДВ бр.23 от 2021 г./ относно новата структура и длъжностните лица в командната верига на Българската армия. Отделни разпоредби в посочения акт на Министерския съвет /§ 2, т. 3-12 от ПМС/ се синхронизират и с новата редакция на разпоредбата на чл. 30 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 109 от 2020 г.), в която след изменението й, е предвидено ново основание за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв - поради изтичане на уговорения срок, което води до необходимост от прецизиране на съответните текстове, в които са уредени конкретните процедури за прекратяването на договора.

3. В Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване", приет с ПМС № 316 от 2020 г., в Правилника за прилагане на Закона за военната полиция, приет с ПМС от 2017 г. и в Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България, приета с ПМС № 278 от 2010 г.

В посочените актове на Министерския съвет, в които е отразено взаимодействието между структурите на Българската армия са приети изменения които водят до привеждането им в съответствие с новата структура и командна верига в Българската армия.

Приети са изменения в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието, храните и горите.

Промените целят той да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала в агенцията.

Одобрен е проект на споразумение относно препродажба на ваксини

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GMBH срещу COVID-19, като основа за водене на преговори. Проектът на споразумение предвижда препродажба на 100 000 дози ваксина Spikevax. В горепосоченото споразумение е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Кралство Норвегия.

Приет е проект на тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Пфайзер-Бионтех, между Република България, Република Северна Македония и Пфайзер-Бионтех, както и проект на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Пфайзер-Бионтех, между Република България и Република Северна Македония, като основа за водене на преговори. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 51 480 дози от ваксината Comirnaty. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Република Северна Македония.

Министерският съвет прие също така Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека между Република България и Кралство Бутан. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 172 500 дози ваксина Vaxzervria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Кралство Бутан.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2021 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2021 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6 163,33 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 755,75 лв., за командировки на областни управители – 2 876,66 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 60 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

Одобрена е българската позиция за предстояща видеоконферентна кръгла маса в рамките на механизма IPCR

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие във видеоконферентна кръгла маса на министрите на вътрешните работи в рамките на механизма за интегрирана реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), която ще се проведе на 18 август 2021 г. Представената пред Министерски съвет за одобрение позиция се отнася до миграционната ситуация в Литва в контекста на засиления миграционен натиск от Беларус.

Коментари

Новини Варна