IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Варна 29°
България
15:15 | 20 октомври 2022
Обновен: 07:51 | 20 юни 2024

Какво реши МС днес: Дадоха "Терапията" за нови 5 г. на МУ-Варна

Предлагат се по-тежки наказания за престъпления по расистки и ксенофобски подбуди

По материала работи: Слав Велев
Какво реши МС днес: Дадоха "Терапията" за нови 5 г. на МУ-Варна

Ето какво реши служебното правителство на Гълъб Донев на днешното правителствено заседание:

Акад. Николай Денков е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Акад. Николай Денков да бъде награден е орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за заслуги в областта на образованието и науката, предлага правителството на президента.

Акад. Денков е роден на 3 септември 1962 г. в гр. Стара Загора. Завършва Националната природоматематическа гимназия в София през 1980 г. През 1987 г. се дипломира във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. През 1994 г. придобива степен доктор, а през 2008 г. - степен доктор на химическите науки. От 1997 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. От 2008 до 2015 г. е ръководител на катедра „Инженерна химия“ и директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

От 2016 г. досега ръководи лаборатория „Активни формулировки и материали” в същия факултет. Член е на експертна група „Физически науки“ към Европейската космическа агенция. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2021 г. за академик на БАН. През 2019 г. е избран за редовен член на европейската научна академия Academia Europaea.

Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата „Rhone-Poulenc“ (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата „Unilever“ (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното виеше училище по индустриална физика и химия ESPC1 - Paris и в университета в Лил (Франция).

Ръководител е на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка.

Научните му приноси са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. По данни на НАЦИД е автор и съавтор на над 175 научни публикации. Има две публикации в престижното списание „Nature“ и по една в „Nature Physics“ и „Nature Communications“ и е публикувал осемнадесет научни обзора. Неговите разработки са цитирани над 10 000 пъти в научната литература (h-индекс = 50). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Съавтор е на дванадесет патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни.

Ръководил е повече от 50 международни проекти, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken.

За научните си постижения акад. Денков е удостоен с отличията: наградата „Solvay“ на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата „Lectureship Award“ на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието, младежта и науката за високи научни постижения, Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Голямата награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за високи научни постижения и др.

Според класацията на Станфордския университет за 2021 г., обхващаща над 9 млн. учени от цял свят, публикували в авторитетни международни списания, отразени в базата данни SCOPUS, акад. Денков е сред първия един процент учени, отличени за цялостен научен принос.

Правителството предлага Даниела Доковска за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

Даниела Доковска да бъде наградена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значими заслуги за развитието на правната наука и юридическото образование, предлага правителството на президента. Вече повече от 35 години тя активно допринася за развитието на научната и образователна дейност в средите на адвокатурата.

От 1983 до 1992 г. Даниела Доковска е член на Съвета по правната квалификация към Бюрото на Централния съвет на адвокатурата, два пъти е председател на Научно-методическия кабинет към Софийската адвокатка колегия, а от 2012 г. е ръководител на научната дейност на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет. Тя е сред учредителите на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и почти десет години е член на неговия управителен съвет (2006-2015 г.), като допринася в значителна степен както за институционалното му изграждане, така и за развитието на неговата образователна, научна и издателска дейност.

В последните 40 години осъществява и активна дейност за развитието на юридическия научен печат у нас. Била е член на редакционната колегия на сп. „Общество и право“ и негов заместник главен редактор от 1991 до 1994 г. Има важна роля за възстановяването на издаването на сп. „Адвокатски преглед“, което се утвърждава като важен научен център не само за адвокатурата, но и за по-широката юридическа общност. От 2007 г. до днес тя е негов главен редактор, а от същата година е член и на редакционната колегия на списанието на Юридическия факултет на СУ - „Съвременно право“, което е едно от най-авторитетните издания за научни и практически публикации във всички области на правото. Даниела Доковска е научен редактор на повече от 40 изследвания и монографии.

Изображението на основната структурна форма на герба на Република България ще бъде включено в марката на ДАР

Министерският съвет прие Решение, с което дава съгласие изображението на основната структурна форма на герба на Република България да бъде включено в марката на Държавна агенция „Разузнаване“.

Представители на Агенция по вписванията се включват в Работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП

Правителството прие промени в РМС № 314 от 2019 г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно промените, в състава на работната група се включват представители на Агенция по вписванията.

Включването на Агенция по вписванията (в качеството ѝ на институцията, която отговаря за воденето и поддържането на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, и Регистър БУЛСТАТ) в Работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП ще допринесе за отразяване максимално точно на действителното състояние на сектора ЮЛНЦ при изготвянето на оценка на рисковете от финансиране на тероризъм, както и при актуализирането на Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма в частта ѝ, отнасяща се до различни видове юридически лица и други правни образувания.

Изменя се постановлението за изпълнение на ПВУ, свързано с разпределението на функциите на заинтересовани страни за изпълнение на ключови инвестиции

Правителството прие промени в ПМС № 157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

С допълненията ще се постигне правилното разпределение на функциите на отделните заинтересовани страни за изпълнението на инвестиции „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ и „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“.

Министерството на транспорта и съобщенията става Структура за наблюдение и докладване по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“, а Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ краен получател по част от помощта.

Министерството на транспорта и съобщенията става структура за наблюдение за инвестицията „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“.

Министерският съвет одобри списък с приоритизирани искания от 2022 г. за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа

Правителството одобри списък с приоритизирани искания от 2022 г. за получаване на подкрепа по линия на Инструмента за техническа подкрепа през 2023 г.

Приоритизирани са седемнадесет искания в областите образование, енергетика, финансов сектор, публична администрация, МСП, правосъдната система, управление на данни, пазар на труда. След подробен преглед исканията са степенувани по важност в три категории и са проверени за наличие на двойно финансиране.

Приоритизираните искания в списъка от 2022 г. за получаване на подкрепа по ИТП ще подпомогнат провеждането на мащабни реформи, ще допринесат за ефективното участие на страната във Валутно-курсовия механизъм II и еврозоната, ще допринесат за ефективното изпълнение на реформи от Националния план за възстановяване и устойчивост и ще осигурят ефективното адресиране на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС.

В срок до 31 октомври тази година одобреният от правителството списък с приоритизирани искания ще бъде изпратен от министъра на финансите до Генерална дирекция „Реформи“ към Европейската комисия.

Удължава се срокът за действие на ликвидационната комисия на НКЖФ

Правителството прие изменение на ПМС № 79 от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд.

С постановлението се предвижда удължаване на нормативно определения срок на работа на ликвидационната комисия с два месеца - до 25.12.2022 г., с цел извършване на финансов одит на дейността на закрития Фонд. Комисията е назначена на 25.05.2022 г.

Правителството прие стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

Министерският съвет прие Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България. Проектът е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствена работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства.

Стратегията е разработена в съответствие с европейските цели и политики в областта на енергетиката и климата, насочени в перспектива към постигане на амбициозни общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика.

Документът представя българската позиция и приоритети по отношение на нисковъглеродната икономика до 2050 г. Стратегията очертава основните изводи от оценката на потенциала на страната, базирана на енергийно и климатично моделиране, като надгражда Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България - 2021-2030 г., и включва периода след 2030 г.

Документът е разработен в рамките на проект за предоставяне на техническа подкрепа, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 г.

Правителството прие промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерският съвет прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на доц. д-р Любомир Бакаливанов е определен д-р Бойко Пенков.

Д-р Бойко Пенков е завършил медицина в Медицинска академия, София, през 1988 г. придобива специалност „Вътрешни болести“. През 1992 г. преминава курс по „Планиране и мениджмънт, управление на човешките ресурси, болници - цели и стратегии“ в Париж, Франция. Притежава диплома по „Здравен мениджмънт“ от Canterbury Business School, Великобритания. През 1993 г. придобива и специалност „Белодробни болести“ от МУ София. Също така има придобита специалност „Социална медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт“. В периода 1980-1981 г. д-р Пенков е работил като лекар, завеждащ спешна медицинска помощ в Ботевградската районна болница. От 1981 г. до 1992 г. е главен асистент в Научен институт за белодробни болести. Заемал е длъжността директор на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От 2002 г. до 2009 г. е директор на Международен институт по здравеопазване и здравноосигуряване. В периода юни 2013 г. до август 2014 г. е назначен за зам.-министър на здравеопазването. Същата длъжност заема и в периода ноември 2015 г. до януари 2017 г. На 10 ноември 2017 г. е назначен за трети път на длъжността зам.-министър на здравеопазването, която заема до 2021 г.

Променя се съставът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На мястото на проф. Илко Гетов, дф за председател на съвета е определена чл.- кор. проф. Мила Власковска.

Проф. Власковска е възпитаник на Медицински университет - София, където придобива образователно-квалификационна степен магистър по медицина. През годините е придобила образователна и научна степен доктор по фармакология, доктор на медицинските науки, професор към Катедрата по фармакология и токсикология, член- кореспондент на Българска академия на науките. Участвала е в проекти на редица университети в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция и Германия. Проф. Власковска е била заместник-министър на здравеопазването в периода 2009-2010 г. Към момента осъществява активна преподавателска дейност. Владее английски, руски, немски и шведски езици.

Министерски съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2022 година.

От общо 182 мерки към 30 септември 2022 г. са изпълнени 112 мерки. Неизпълнените мерки са 70, което представлява 38.5% неизпълнение.

От тях 12 законопроекта са били внесени за разглеждане в 47-то Народно събрание, но не са били приети до неговото разпускане. От тези 12 законопроекта 5 отново са приети от Министерския съвет по времето на служебното правителство и ще бъдат внесени в Народното събрание веднага след неговото конституиране.

Към 30 септември 2022 г., общо 42 мерки от Плана за 2022 г. са свързани с 37 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС. От тези 42 мерки, 40 са неизпълнени към 30 септември, а по 2 все още не е настъпил срокът за изпълнение.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 16 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) със срок за въвеждане до края на месец ноември 2022 г., като на 13 от тях срокът за въвеждане е бил до 31 май 2022 г.

Следва да се положат активни усилия за вземането на необходимите политически решения при изпълнение на ангажиментите на страната и да продължи засиленият текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2022 г.

Осигуряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Министерският съвет на Република България прие постановление, с което се изменя и допълва ПМС № 104 от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му.

С приетия акт се променя ПМС № 104 от 2022 г., като се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 10 000 000 лв. за сметка на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и съпътстващи разходи по придобиването му.

На днешното правителствено заседание Министерският съвет прие също така решение за изпълнение на мерките за гарантиране сигурността на съюзниците от НАТО и на задачите в Постоянно действащия план за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, включително усилване охраната на въздушното пространство на Република България чрез изпълнение на задачи от военновъздушните сили на Република България съвместно със сили и средства на Кралство Испания и за определяне на ограниченията за испанската страна при съвместните им действия.

Република България изпълнява задачи по носене на дежурство в Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана /NATINAMDS/ (мисия Air Policing), съгласно изискванията на Постоянно действащия план за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, който регламентира дейностите на съюзните държави в мирно време, по време на криза и при военен конфликт. Страната ни се е присъединила към мерките за гарантиране на сигурността на НАТО, като е декларирала принципна готовност за усилване на мисията Air Policing със съюзнически сили от собствена територия. Към усилване на мисията Air Policing се пристъпва в отговор на ситуации в отделни региони на Алианса, изискващи демонстриране на решителността на съюзниците и тяхното единство в ангажимента им към колективната защита. С настоящото решение се регламентират дейностите на българските и на съюзническите въоръжени сили по изпълнение на конкретни мисии в рамките на посочения план на НАТО.

Всяка от страните поема разходите за собствените сили и средства, участващи в съвместните мисии.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ и до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната бе изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от ремонт и възстановяване и са свързани с отбелязването на 110 години от Балканските войни през 2022-2023 г.

Средствата, в размер на 300 000 лв., ще бъдат разпределени между общините Аврен, Аксаково, Антон, Априлци, Белоградчик, Болярово, Брезово, Ветово, Видин, Враца, Вълчедръм, Гулянци, Гурково, Две могили, Девня, Добричка, Елена, Земен, Ихтиман, Казанлък, Камено, Каспичан, Минерални бани, Момчилград, Никопол, Нови пазар, Правец, Родопи, Роман, Самоков, Септември, Сливен, Смолян, Средец, Стралджа, Суворово, Тунджа, Тутракан, Търговище, Ценово, Чирпан и др.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.

Прието е решение на МС за одобряване на договаряне над бюджета на ОПДУ

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за предоставяне по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма.

Решението предвижда Управляващият орган на ОПДУ, да може да сключва договори с бенефициенти в размер до 10 на сто над определения бюджет по оперативната програма.

С Решението се цели минимизиране на риска от загуба на средства по програмата за 2023 г. чрез осигуряване на възможност за Управляващия орган на ОПДУ, при идентифициране на подходящи мерки, същите да бъдат своевременно финансирани.

Одобреното договаряне над бюджета на ОПДУ ще има временен характер, като необходимите за него средства ще бъдат осигурени от реализирани спестявания при приключване на проектите в изпълнение.

Над 30 млн. лв. за обезщетения в образованието

Правителството отпусна 30 475 685 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците юли-август 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

С тях ще се компенсират 1931 педагогически специалисти и 660 души от непедагогически персонал в общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Финансирането е за сметка на разходите за национални програми, планирани по бюджета на МОН.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма

Министерският съвет прие решение за допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. Целта е да се осигури финансиране във връзка с допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България”.

Плащането по Програмата обхваща периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. за допълнително верифицирани за финансиране кандидати по Програмата в общ размер на 8 448 114,85 лв. С приемането на настоящия акт ще бъде изплатена помощ по общо 486 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 691 486 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на лица, с временна закрила.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Одобрен е проект да договор, уреждащ отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на МУ „Проф. П. Стоянов“ - Варна относно предоставяне управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Министерският съвет прие Решение за предоставяне правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна и за одобряване на проект на договор за уреждане отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна относно предоставяне управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

Правната възможност за това е предвидена с разпоредбата на чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Правата на държавата по управлението на лечебното заведение се предоставят за втори петгодишен срок.

По този начин се дава възможност за трайно взаимодействие между медицинския университет и лечебното заведение, което е със статут на университетска болница, и се осигурява основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво.

За периода 2018-2021г. под управлението на университета финансовото състояние на лечебното заведение е с тенденция към увеличение на общо приходите и общо разходите на дружеството, като изпреварващо е увеличението в приходната част, което обуславя наличието на текущи печалби. УМБАЛ „Света Марина“ преодолява процеса на декапитализация, като считано от финансовата 2019 г. лечебното заведение не е декапитализирано и отчита липса на просрочени задължения.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на отбраната да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата и за предоставянето им безвъзмездно за управление на Министерството на отбраната. Имотите се намират в гр. София, район „Младост“, м. „Къро“ и са необходими за изпълнението на функциите на военни формирования, част от Въоръжените сили на Република България.

Кабинетът прие също решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на МС са поземлени имоти, намиращи се в област Ямбол, община Елхово, с. Малък манастир, м. „Военен полигон“. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото решение тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Правителството даде съгласието си „Летище София“ ЕАД да продадат чрез пряко договаряне на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД собствен недвижим имот. Имотът се намира в гр. София, район Слатина. Имотът не е необходим за дейността на „Летище София” ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

По решение на правителството, поради отпаднала необходимост, от Министерството на земеделието се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост. Той се намира на ул. „Георги Димитров“ № 26 в с. Крушари, област Добрич. Представлява самостоятелен обект, който се състои от четири стаи с обща застроена площ 61,56 кв. м. заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Със същото решение имотът се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Добрич.

С решение на МС община Омуртаг получава за управление части от имот - публична държавна собственост. Обектите се намират на ул. „Неофит Рилски“ № 3 в гр. Омуртаг. Два от тях досега са били ползвани от Националния осигурителен институт, а другият - от Службата по геодезия, картография и кадастър - Търговище, но вече са е отпаднала за тях необходимост. Предоставянето на имотите за управление към община Омуртаг е по предложение на областния управител на област Търговище. Те ще бъдат ползвани като допълнителни стаи за изпълнение функциите на Общинската администрация - гр. Омуртаг.

По решение на Министерския съвет Агенция „Митници“ получава за управление терен с площ 100 кв. м в с. Клисура, който е публична държавна собственост. Теренът е необходим на Агенцията за изпълнение на задълженията й по отношение на санитарно-охранителната зона около сондажния кладенец в него, тъй като водовземното съоръжение е нейна собственост.

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Свиленград. Той се намира в местност „Край село“ на с. Генералово и представлява поземлен имот с площ 10 000 кв. м, ведно с построените в него осем сгради със специално предназначение. Имотът ще бъде използван за изграждане на общински тренировъчен център за обучения и учения на професионалисти и доброволци за справяне с горски и полски пожари, в т.ч. и други бедствия и аварии на територията на община Свиленград и част от Южна България. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Върховния административен съд. Имотът се намира в гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 6, и представлява част от самостоятелен обект в сграда с площ 22 кв. м. До момента е бил предоставен за управление на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, но е с отпаднала необходимост за службата. Имотът е необходим на ВАС за осигуряване на допълнително работно помещение, в което да бъдат настанени част от служителите на съда.

С решение на правителството община Попово получи държавен имот в с. Паламарца, представляващ три сгради с обща застроена площ 541 кв. м. Имотът ще бъде използван за създаване на обществено-обслужващ обект за отдих и провеждане на мероприятия и събития в областта на културата, спорта и туризма - детски, ученически и скаутски лагери, зелени училища, подготвителни лагери на спортни отбори, тренировки, спортни състезания на открито, музикални фестивали, походи и др. образователни, възпитателни, културно - развлекателни и опознавателни дейности със свободен достъп. Имотът - частна държавна собственост е в управление на областния управител на Търговище.

Променя се статутът на имот в гр. Велико Търново, който се ползва от Висшия съдебен съвет. От частна държавна той става публична държавна собственост. Имотът се намира на пл. „Център“ № 2, сграда № 1, етаж 4 и включва 12 помещения. Те са с обща застроена площ 337,84 кв. м и са предназначени за делова и административна дейност.

Правителството обяви части от имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Те се намират в смолянските села Бориково и Горна Арда, в поземлени имоти с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) - Главна дирекция „Гранична полиция“ за изпълнение функциите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Смолян. В село Бориково решението касае три сгради, ползвани за административни, битови и складови нужди, а в село Горна Арда -едноетажна постройка за битови услуги. Към днешна дата те са престанали да имат качеството на имоти - публична държавна собственост, не се ползват по предназначение, не се поддържат и са негодни за ползване, поради опасност от самосрутване. С решението на Министерския съвет за промяна на статута на сградите (постройките), същите ще бъдат премахнати по реда на Закона за устройство на територията, като необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на МВР.

България закрива почетно консулство в Йордания

Поради отказ на йорданската страна да издаде консулска екзекватура на назначения за почетен консул на Република България в Хашемитско кралство Йордания инж. Уалид Мохамед Ал Кудах, Министерският съвет прие решение за освобождаване на инж. Уалид Мохамед Ал Кудах от функциите на почетен консул и закриване на ръководеното от него консулство.

За ратификация е предложено Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк

Министерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за сметка между Министерството на отбраната на Република България и Федералната резервна банка на Ню Йорк. Втората част от решението касае Споразумение, относно определени сметки, свързани с финансиране на чуждестранни военни продажби от правителството на Република България, между Министерството на отбраната на Република България, Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Влизането в сила на двете Споразумения ще позволи преведените през 2019 г. от Министерството на отбраната средства за нов тип боен самолет (ратифицирани със закон - ДВ, бр.60 от 2019 г.), да се депозират и инвестират чрез сметка във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната.

Министерството на отбраната ще има възможност редовно да следи състоянието на откритата сметка и да преценява целесъобразността от по­нататъшно инвестиране на тези средства.

Одобрено е Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между държавите - членки на ЕС и Тайланд

Министерският съвет одобри Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Тайланд, от друга страна.

Споразумението установява цялостна правно-обвързваща рамка на отношенията на ЕС с Тайланд. Съдържа разпоредби в областта на правата на човека, противодействието на тероризма, търговията, миграцията, околната среда, енергетиката, изменението на климата, транспорта, науката и технологиите, заетостта и социалните въпроси, образованието, селското стопанство, културата както и редица други сфери.

Сключването на споразумението ще спомогне за засилване на политическото, регионалното и глобалното сътрудничество, както и за подкрепа на политическите и икономическите интереси на ЕС и неговите държави членки. Ще създаде допълнителни предпоставки за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество на България с Кралство Тайланд в широк кръг области от взаимен интерес.

Министерският съвет одобри Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и правителството на Малайзия

Министерският съвет одобри Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Малайзия, от друга страна.

Споразумението установява цялостна правно обвързваща рамка на отношенията на ЕС с Малайзия. Съдържа разпоредби в областта на правата на човека, противодействието на тероризма, миграцията, околната среда, енергетиката, изменението на климата, транспорта, науката и технологиите, заетостта и социалните въпроси, образованието, селското стопанство, културата, както и редица други сфери. В споразумението присъства и важен раздел относно търговското сътрудничество, който проправя пътя за приключване на текущите преговори относно споразумение за свободна търговия.

Сключването на споразумението ще спомогне за засилване на политическото, регионалното и глобалното сътрудничество, както и за подкрепа н&

Коментари

Новини Варна