Проучват потребностите на фирмите от кадри
Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври 2020 г.
Публикувана: 29 Sep 2020 | 10:22

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила.

 

Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври 2020 г. включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план.

 

В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което COVID-кризата може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.

 

Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.

 

На разположение на работодателите е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години.

 

Те отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

 

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, ще бъде изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила” - https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.

 

Агенцията по заетостта отново разчита на активното включване на работодателите и предоставената от тях реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите и уменията на търсените от тях кадри.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )