Близо 1000 чужденци са станали българи през 2018 г.
Преди две години над 16 хил. британци са станали граждани на друга страна членка на ЕС в очакване на Brexit
Публикувана: 31 Mar 2020 | 19:25

България е предоставила гражданство на 997 чужденци през 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

 

Най-много преди две години са били натурализираните турци – 206, следвани от руснаците със 190 и украинците със 185.

 

През 2018 г. около 672 300 души са получили гражданство на една от 27-те страни членки на Европейския съюз, което е спад спрямо 700 600 през 2017 г. и 843 900 през 2016 г. От всички хора, получили гражданство на една от страните членки на съюза през 2018 г., 13 на сто са били бивши граждани на друга страна членка, а мнозинството са били граждани на страни извън ЕС или хора без гражданство.

 

Мароканците са били най-голямата група, придобила гражданство на страна членка на ЕС, в която са живеели през 2018 г. – 67 200 души, от които 84 на сто са придобили гражданство на Испания, Италия или Франция. Следват граждани на Албания с 47 400 души, от които 97% са станали граждани на Гърция или Италия, на Турция с 28 400, от които 59 на сто са станали натурализирани германци, на Бразилия – 23 100 души, от които 76% са придобили гражданство на Италия или Португалия, на Румъния – 21 500 души, от които 51 на сто са станали граждани на Германия.

 

Интересното е, че през 2018 г., или две години преди Brexit, 16 200 британци са станали граждани на друга страна членка на ЕС, от които 59% са се сдобили с германско или френско гражданство. 16 хил. сирийци също са станали граждани на европейска страна преди две години, от които 66% са придобили шведско гражданство.

 

15 800 руснаци са станали граждани на страна членка на ЕС през 2018 г., като от тях 31 на сто са придобили германско гражданство.

 

Румънците (21 500 души), поляците (13 900 души) и италианците (8100 души) са били трите най-големи групи граждани на страна членка на ЕС, които са избрали да се сдобият с гражданство на друга страна в съюза.
Швеция – шампион по натурализиране на чужденци

 

Броят на предоставеното гражданство на чужденци е намалял в 14 страни членки през 2018 г., като най-голям относителен спад е отчетен в Дания (от 7272 през 2017 на 2836 през 2018 г., или понижение с 61%) и Малта (от 1973 на 1044, или свиване с 47 на сто). Следва Чехия със спад от 3480 на 2317, или 33%.

13 от 27-те страни членки на предоставили гражданство на повече хора през 2018 г., отколкото през 2017 г. Най-голям относителен ръст е отчетен в Люксембург (от 4980 на 6950 души, или скок от 40%), Испания (от 66 498 на 90 774, или ръст от 37 на сто) и Словения (от 1563 на 1978, или покачване с 27%).

 

Най-високият процент на натурализация в ЕС е регистриран в Швеция. Това е съотношението между броя на хората, придобили гражданството на дадена стана през годината спрямо общия брой на чужденците в същата страна в началото на годината. През 2018 г. Швеция е предоставила 7,2 гражданства на сто чуждестранни жители, следвана от Румъния с 5,6 и Португалия с 5,1.

 

На обратния полюс под едно придобито гражданство на сто чуждестранни жители е отчетено в Естония и Чехия (по 0,4), Литва (0,5), Дания и Латвия (по 0,6), Австрия (0,7) и Словакия (1).

 

Investor.bg

Коментари ( 0 )