Излязоха пробите от водата, която отрови 28 крави
Отклоненията от нормите са близо 50 пъти
Публикувана: 31 Jul 2020 | 16:47

Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони.

 

 

В Националният диагностичен научноизследователски  ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - гр. София, в лаборатория „Токсикология“, се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

 

 

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони, превишават около 50 пъти физиологичните норми.

 

 

След приключване на всички изпитвания резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )