Учениците са намалели с 16 хиляди, половината от тях - зад граница
40% отпадаха заради семейни причини, само на 9% не им се учи
Публикувана: 25 Apr 2019 | 20:36

През миналата учебна година 16 хиляди ученици са напуснали образователната система. От тях 13 хиляди са били в основното училище.

 

Най-много от напусналите ученици са заминали в чужбина – 7 хиляди, което е  46.1%. Други 40 на сто са отпаднали от системата по семейни причини  и една 9%, защото не им се учи.

 

Към октомври 2018 г. учебни занятия се водят в 1 955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1 173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища, сочат данните на НСИ.

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване.

 

Учениците са 581.3 хил., 86.1 хил. от които са записани в училища в селата.

 

В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

 

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71.8 хил., а средно образование - 26.5 хил. ученици.

 

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 85.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език.

 

91.9%. от учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 50.8 хиляди.

 

От тях 94.4% са със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", 4.9% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование.

 

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.4% от общия брой на учителите.

 

Към 1.10.2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1.7% от общия брой на учениците в общото образование.

 

Към 1.12.2018 г. в страната функционират 1 834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218.8 хил. деца, от които 113.0 хил., или 51.6%, са момчета.

 

В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1%.

 

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям - 154, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.8 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0.9%. Детските учители са 18.5 хил., или 93.7% от педагогическия персонал.

 

През учебната 2018/2019 г. в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 606 деца, или 2.1%

 

Dnes.bg

 

 

Четете още:  

 

 

Коментари ( 0 )