В Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки
На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки
Публикувана: 19 May 2019 | 17:26

Експерти по биоразнообразие от Регионалната инспекция по околна среда и води – Хасково пуснаха в естествена среда 38 сухоземни костенурки, обект на бракониерство в района на община Харманли. В РУ- Харманли са образувани досъдебни производства по чл. 278 д от Наказателния кодекс срещу три лица за държане и придобиване на костенурки.Експерти от РИОСВ – Хасково извършиха незабавна проверка по случая, при която са установени общо 38 сухоземни костенурки, от които 32 от вида шипоопашати и 6 шипобедрени. Те са иззети с полицейски протокол. Животните са били във видимо много добро състояние и веднага е организирано връщане в естествената им среда.

На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки – шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Сухоземните костенурки са обявени за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

agrozona.bg

Четете още:Соковете са по-опасни от газираните напитки?

Коментари ( 0 )