Създават „Гора на орела“ с дарения
Новата гора ще бъде в една от защитените зони „Сакар“, „Западна Странджа“ или „Дервентски възвишения“
Публикувана: 29 Jun 2020 | 14:53

Североизточно държавно предприятие се включва в кампания за създаване на малка крайречна гора, като в проявата ще участват още Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците и Югоизточно държавно предприятие. Проявата е по повод 27 юни-Ден на орела. Идеята е да се съберат 2 000 лева, за да бъде създадена нова гора, която да стане дом за птици от вида малък креслив орел.

 

Кампанията ще се води чрез DMS “POLET”на кратък номер 17 777 и в дарителската платформа platformata.bg.

 

Със средствата ще бъдат купени мрежа и бодлива тел, за да се оградят фиданките, както и две косачки, за да се почиства терена от растителността, която може да заглуши младите дръвчета. Фиданките ще бъдат предоставени от ЮИДП, а в залесяването им през октомври/ноември ще участват доброволци от региона.

 

Новата гора ще бъде в една от защитените зони „Сакар“, „Западна Странджа“ или „Дервентски възвишения“, като теренът е на БДЗП. От дружеството се ангажират и с грижи за фиданките през първите години.

 

Целта на кампанията е повече хора да се ангажират в създаването на подходящи местообитания за малкия креслив орел. От края на миналата година ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП работят по проект „Земите и горите на орела“. В рамките на пет години експерти от четирите организации ще положат усилия за увеличаване популацията на вида, за да бъде съхранено биологичното разнообразие в българските гори.

 

Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ се изпълняван към програма LIFE на ЕС.

 

Черно море

Коментари ( 0 )