28 държавни структури с 30% скок на заплатите. Чиновниците, които ще ги взимат са…
Сред печелившите са НАП и Агенция "Митници" - администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, посочват в мотивите си управляващите
Публикувана: 4 Aug 2020 | 8:50

Правителството предлага 30% увеличение на заплатите в администрацията. Това е записано в Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, публикуван за обществено обсъждане, предаде "Монитор".

 

"Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица", се казва в мотивите.

 

Уточнено е, че става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

 

Срокът на общественото обсъждане е съкратен наполовина - от 30 на 14 дни.

 

"Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин", аргументират се вносителите.

 

Увеличение е предвидено за 28 административни структури. В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, предлага кабинетът.

 

Ето и пълен списък с администрациите, за които е предвидено увеличение на заплатите:

 

1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;
 

2. Национален осигурителен институт – служители, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване и служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;
 

3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;
 

4. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
 

5. Държавна агенция за закрила на детето;
 

6. Агенция за социално подпомагане;
 

7. Агенция по заетостта;
 

8. Агенция за хората с увреждания;
 

9. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;
 

10. Национална агенция за приходите – органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“;

 

11. Българска агенция по безопасност на храните;
 

12. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;
 

13. Комисия за защита на потребителите;
 

14. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 

15. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 

16. Изпълнителна агенция по лекарствата;
 

17. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
 

18. Изпълнителна агенция по околна среда;
 

19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
 

20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;
 

21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
 

22. Дирекция за национален строителен контрол;
 

23. Български институт по метрология;
 

24. Национален институт за помирение и арбитраж;
 

25. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;
 

26. Регионални здравни инспекции;
 

27. Регионални инспекции по околна среда и води;
 

28. Басейнови дирекции.

Коментари ( 0 )