Прокуратурата погва общините за изправността на лампите в техните имоти
Държавното разследване се е самосезирало във връзка с инцидента, при който 10-годишни момче бе ударено от ток в с. Миндя
Публикувана: 15 Sep 2020 | 15:55

Върховната административна прокуратура разпореди проверки на мрежите и съоръженията за външно осветление на имоти, които са общинска собственост в страната, съобщиха от ВАП.

 

В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността (чл.127 от Конституцията), Върховна административна прокуратура (ВАП) се е самосезирала във връзка с медийни публикации относно инцидент, при който 10-годишни момче е било ударено от ток, протичащ към осветително тяло на спортна площадка в село Миндя, община Велико Търново.
 

ВАП преценила, че с оглед обезпечаване живота и здравето на гражданите и предвид задълженията на кметовете на общини по чл.6, ал.3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост, се налага чрез апелативните, окръжните и районните прокуратури в страната, да бъдат разпоредени проверки по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
 

При осъществяването им е необходимо контролните органи да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки с цел защита сигурността на населението.
 

Проверките ще трябва да приключат в двумесечен срок, след което обобщените резултати ще бъдат докладвани на ВАП, за предприемане на съответни действия по реда на надзора за законност.

Коментари ( 0 )