Контакти: НОВ АДРЕС на телевизия и вестник ЧЕРНО МОРЕ:

 

ВАРНА, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 279 В, ет. 2.
Входът е от лявата страна на сградата!

 

Нася Атанасова

управител на "Медийна група" Черно море "

е-mail: nassya@cherno-more.tv

тел.: 052 / 303-306, вътр. 121

 

Марица Гърдева

мениджър PR

е-mail: maritsa68@gmail.com

тел.: 052 / 303-306, вътр. 101

 

Константин Паскалев

м ениджър "Реклама"

е-mail: kpaskalev@m-sat.bg

 

мобилен: 088 998 22 22, 088 884 50 70

 

Информационна агенция "Черно море"

Вестник "Черно море" - регистрация

9002 Варна, ул. Генерал Паренсов 3, ет. 2

е-mail: media@chernomore.bg

тел.: 052 / 300-461, 052 / 303-306, вътр. 290

 

ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМА:

e-mail: kpaskalev@m-sat.bg

тел.: 088 998 22 22, 088 884 50 70

 

Информация съгласно чл.7а, т.8 от ЗЗДПДПОРДМУ:

"Медийна група Черно море" ЕООД
Няма физическо лице - краен собственик с над 25% участие в капитала на "Медийна група Черно море" ЕООД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е „Холдинг Варна“ АД - публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

"Черно море прес" ЕООД
Няма физическо лице - краен собственик с над 25% участие в капитала на "Черно море прес" ЕООД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е Варна Риълтис ЕАД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е „Холдинг Варна“ АД - публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.