Приемат заявки от фирми за назначаване на инвалиди
Работодателите, желаещи да наемат хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в дирекция „Бюро по труда“
Публикувана: 23 Apr 2019 | 14:59


Работодателите, желаещи да наемат хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е седалището на фирмата, независимо дали ще ползват посредническите услуги на Агенция по заетостта чрез съответната дирекция „Бюро по труда” или услугите на други (частни) трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Това съобщиха от Регионалната служба по заетостта във Варна. 


Работните места могат да бъдат обявени както на първичния пазар на труда, така и за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта и/или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Уведомлението работодателите могат да намерят на сайта на Агенция по заетостта. Образецът може също и да се получи  на място или по електронна поща от всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.


Срокът за подаване на уведомления от работодателите и тяхното приемане е до 2.7.2019 г. включително.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )