Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план
Публикувана: 9 Jul 2019 | 10:56

Министерството на туризма планира създаването на стратегии за развитието на деветте обособени стратегически района, става ясно от обществена поръчка, публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

 

Прогнозният бюджет е 515 хил. лева с включен ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 9 август, а отварянето им е предвидено за 12 август.

 

Поръчката се финансира с европейски средства по линия на проекта на Министерството за създаване на организации за управление на туристическите райони.

 

Стратегическите документи трябва да бъдат готови най-късно до 23 май 2021 г., посочва се в документацията.

 

Бъдещият изпълнител на поръчката трябва да проведе 9 отделни маркетингови проучвания на туристическия поток в отделните туристически райони и да разработи маркетингови стратегии за всеки от тях, както и комуникационен план с 9 приложения – по едно за всеки район.

 

Изпълнителят ще трябва да разработи и критерии за подбор на малки и средни фирми от туристическия сектор и техни обединения, на базата на които да се избират участници в международни борси, туристически изложения, събития, В2В срещи, форуми и т.н.

 

Ведомството посочва, че иска да си осигури подробна, надеждна и актуална информация за всеки от туристическите райони. Целта е да се получи ясна картина за състоянието на търсенето и предлаганите от малки и средни предприятия туристически продукти и услуги, специфични за съответния район.

 

За целта ще се правят проучвания на документи, както и ще се създадат бази данни за туристическите дейности и обекти в отделните туристически райони и за доставчици на т.нар. „вторични услуги“ в туризма, например местни производители на храни и напитки, на занаятчийски изделия, оператори на транспортни услуги, оператори на забележителности, кооперативи на търговци и производители и т.н.

 

Информацията за туристопотока следва да се обобщи за период от 5 години назад, посочва се още в документацията. Това включва и проучване на потребителите, мотивите им за избор на съответния район и удовлетвореността от получените услуги.

 

На тази база трябва да се подготви и SWAT анализ на отделните туристически райони и прогноза за развитието им за период от 5 години, както и препоръки за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия от туристическия сектор.

 

В маркетинговите стратегии изпълнителите трябва да определят целевите групи потребители, концепция за брандиране на местни продукти и услуги, общи насоки, тактики за постигане на целите и достигане до потребителите.

 

Investor.bg

Коментари ( 0 )