Дипломанти представят изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса във Варна
Първият випуск студенти бе формиран по инициатива на Общинския съвет в морската столица
Публикувана: 19 Nov 2019 | 13:34

Приключи първият етап от защитата на дипломните работи на студентите от магистърска програма "Кръгова икономика", съобщиха от ВСУ "Черноризец Храбър". Програмата е подкрепена от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия.

 

„Резултатите на дипломантите от обучението и защитата са с много висока приложна стойност. Изследванията на студентите ще бъдат включени в брошура, предназначена за общинските съветници, районните кметове и администрацията на Варна.

 

Предстои организирането на среща с представителите на бизнеса, на професионалните камари и на местната власт, на която дипломантите ще представят изследванията, резултатите и препоръките си“, каза проф. д.ик.н. Анна Недялкова - председател на изпитната комисия и председател на настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Първият випуск студенти бе формиран по инициатива на Общинския съвет във Варна и в него се включиха експерти от общинската и районните администрации в града, които са пряко свързани с опазването на околната среда. Част от студентите имаха възможност да участват в работата на Парламентарната комисия по опазване на околната среда и водите, по покана на председателя й Ивелина Василева.

 

В магистърската програма бе заложена и практика в реална среда. Обучението цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика.

 

Биляна Тодорова - началник Сектор "Екологичен контрол" в Община Варна, защити дипломната си тема "Икономика на управлението на отпадъците". Изпитната комисия оцени с отличен работата й и я покани да я развие в докторска дисертация. "Обучението ми в Магистърската програма "Кръгова икономика" ми помогна изключително много, за да видя по нов начин управлението на отпадъците и да намеря добри практики, които могат да бъдат приложени в нашата община", коментира тя след защитата.

 

С отлична оценка и също с покана за докторска дисертация приключи защитата и за Ваня Иванова - старши инспектор по контрол на строителството в район "Приморски" на Община Варна. Тя предлага въвеждането на технологията "Морски кошчета" за събиране на пластмасовите отпадъци от акваторията на Черно море и създаването на фабрика за преработката им в полиестерен текстил, предмети и аксесоари за училищата.

 

Програмата "Кръгова икономика" е подходяща за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.

 

Черно море

 

Коментари ( 0 )